Svensk forskning Biodanza

Så plötsligt händer det: det kommer forskning om Biodanza på svenska. Jag sitter och läser om Biodanzas positiva fördelar på svenska – och det är plötsligt inte genom halvdan översättning av google translate, utan en kvalitativ fältstudie av Carolina Johansson Oveido på masterprogram med inriktning Hälsa och livsstil på Högskolan i Halmstad.

En ökad upplevelse av sammanhang och bättre kontakt med andra människor är några av de resultaten som deltagarna upplevde.

Carolina har gjort djupintervjuer av deltagare som deltagit på Biodanza under minst ett års tid. En av aspekterna hon ville kartlägga var Biodanzans hälsosamma effekterna på olika plan – socialt, fysiskt, psykiskt och existentiellt.

Socialt upplever deltagarna positiva förändringar i sociala relationer. De känner att de kan sätta gränser gentemot andra, de har lärt sig att tolka andras gränser och känslor, de har också närmre kontakt med andra människor och de har en ökad förmåga att kunna ge och ta emot beröring.

Fysiskt upplever de att de blivit mer rörliga, de har blivit bättre på att ta hand om sig, fysiska smärtor har minskat och de känner sig mer aktiva och har mer energi.

Psykiskt har fe fått bättre koncentration, de kan uttrycka sina känslor bättre, de har en ökad känsla av glädje och välbefinnande. De känner också ett ökat intresse för sig själva och för andra och en ökad känsla av egenvärde.

På det existentiella planet upplever de en ökad upplevelse av sammanhang, en känsla av helhet. De känner ökad harmoni och inre lugn och ökad upplevelse av mening med livet.

Närmare kontakt med andra människor, att kunna ge och ta emot beröring, ökat egenvärde, upplevelse av glädje och välbefinnande, samt konstruktivt sätt att hantera emotionella utmaningar på är de fem nyckelteman som Carolina identifierat. Nyckelteman samlar flera olika uttryck för samma sak i en mening.

Den andra frågeställningen Carolina undersökte är välbefinnande, emotionella utmaningar och stress. Här lyfts  upplevelse av glädje och välbefinnande och mer konstruktiva sätt att hantera emotionella utmaningar fram igen. Musik har till exempel ersatt antidepressiva tabletter och sress är inte längre ett vanligt förekommande tillstånd.

Det bör framhållas att detta är en mindre fältstudie med ett begränsat antal deltagare. Carolina trycker i slutsatsen på att Biodanza är en spännande metod, med stor potential men ytterligare forskning behövs i en svensk kontext för att vi ska kunna uttala oss om dess hälsofrämjande effekter för en större grupp människor.

Här kan du få tillgång till hela uppsatsen.

 

 

Publicerat den
Kategoriserat som Blogginlägg

av Gunilla Janmark

Den röda tråden i mitt liv handlar om kommunikation och en önskan om att förstå vad som driver människor och hur vi kan uppskatta och glädjas mer i det liv vi lever.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.