• Biodanza -
  en metod att med hjälp av rörelser och musik hålla om individer för att få dem att blomstra tillsammans - var och en på sitt unika sätt.
 • Livets dans -
  återupptäck den naturliga glädjen du kände som barn.
 • Intimitet och expressivitet
  Öka din förmåga att känna av inåt och uttrycka utåt.
 • Uttryck är frihet!
  Vi fostras till anpassning och att vara till lags.
 • Glädje och gemenskap
  Vill du uppleva glädje tillsammans med andra?
 • Kommunikation
  Vi är en kommunicerande varelse som vill leva i relation med andra
 • Att se och bli sedd
  Alla drömmer om att bli sedda - gåvan är att också se!

Återupptäck livets glädje genom Biodanza!

 

Vill du bygga bättre relation med dig själv och till andra? Vill du förbättra din hälsa? Vill du stimulera din kreativitet? Vill du uppleva glädje och mening genom rörelse och musik? Vill du utforska din potential att leva? Kanske vill du helt enkelt återupptäcka livets glädje? Kom och pröva livets dans!

Återkoppling från gruppen i Uppsala. Kom och upplev du också.

Återkoppling från gruppen i Uppsala. Kom och upplev du också.

Kom och upplev Biodanza!

Höstens dans är igång! Vi har haft pröva på och efter 17 september vill jag att du som kommer ska ha varit med tidigare. Vill du pröva att dansa efter 17 september, maila mig på gunilla(snabel-a)frigorlivskraften.nu.  Jag är tacksam om alla som kommer nya hör av sig till mig innan ni kommer. Här dansar vi:

Var? Ekeby medicinska fotvård, Ekeby bruk ingång A30, Uppsala
När? Måndagar kl 18.30-20.30. Terminsstart 27 augusti. Vi dansar inte vecka 44 (den 29 oktober). Vi avslutar den 17 december.
Pris? Du som inte dansat tidigare betalar 100 kronor första tillfället.  Terminskort 16 gånger 2640 kronor. 10 klipp 2000 kronor, 5 klipp 1000 kronor. Drop-in 265 kronor.
Betalning? Betala till BG 5636-1249, Swisha, betala kontant eller mot faktura.
Hur? Gunilla Janmark Veldhuis, utbildad Biodanzalärare leder passen.
Anmälan: Anmäl dig via mail till gunilla(snabel-a)frigorlivskraften.nu eller ring/sms:a till 0739 469 529.

Bildaannons 60x30 mm_högupplöst_0

VARMT VÄLKOMMEN!

Att vara medmänniska – att känna och omfamna det heliga i livet -workshop 17-18 november

Medmänniska lila

Var lär vi oss att leva? Var tränar vi medmänsklighet?

English translation follows below

INTRODUKTION

Vi brukade ha livsmanualer – som Bibelns Tio budorden – riktlinjer för hur vi skulle leva livet. Nu när vi vänt ryggen till gamla strukturer och förståelse känner vi oss vilsna. Vi vet inte längre hur vi ska bete oss.

Var lär vi oss att vara människor? Var lär vi oss hur vi ska leva för att leva?

I dagens samhälle lär vi oss att tänka, komma ihåg, analysera, kalkulera och förstå. Men var lär vi oss om känslor, emotioner, kärlek, omsorg och känslomässighet?

Albert Schweitzer, en läkare som fick Nobels fredspris 1952, menade att vi måste uttrycka vördnad för livet. Det innebär att vi är bröder och systrar till allt levande och vi är skyldiga att visa alla samma omsorg och respekt som vi själva önskar få. Det betyder att vi ska sträva efter ett samhälle som inte baseras på vetenskap och makt enbart, utan framförallt som bryr sig om den andliga och etiska utvecklingen hos individen och mänskligheten.

Rolando Toro, skaparen av Biodanza, sa att vi behöver skapa nya inre riktlinjer för hur vi ska leva. Vi behöver skapa tid och utrymme för en hälsosam känslomässig inlärning för att skapa de relationer vi vill ha. Vi måste leva det och inte vänta på det, för att älska måste du känna och inte föreställa dig.

INBJUDAN

Alváro, Frid och Gunilla välkomnar dig till en helg där du tillsammans med oss inbjuds att utforska hur detta kan förstås, integreras och tillämpas i ditt liv med hjälp av rörelser och musik. Tillsammans ska vi expandera sinnen och vår syn på världen och livet som heligt, så vi kan gå vidare mer integrerade i det som är vårt liv.

GÄSTER
Alváro and Frid .

Alváro and Frid kommer för att dela med sig av sin förståelse för och kärlek till livet.

Efter många års dansande möttes Álvaro Ferreira, Portugal, och Frid Langsrud, Norge, i en dans sommaren 2014 och sedan de allra första danserna har de levt detta otroliga äventyr som kallas livet – tillsammans. De har valt varandra, valt kärlek, valt livet – gång på gång.

Med denna workshop har de en önskan om att dela liv och kärlek med dig. Att dela med något de har att ge. Välkommen att dyka ner i livets helighet. De ser mycket fram emot att dela dessa dagar med dig.

Alváro och Frid är båda didaktiska lärare med år av dans innan deras vägar krossades. Dom har erfarenhet av att organisera fördjupande workshops och retreater och de har flera specialiseringar inom Biodanza.

ARRANGÖR

Gunilla Janmark Veldhuis, upplevde Biodanza för första gången för tio år sedan och redan från första början berörde det mitt liv djupt. Tre år senare började jag utbilda mig och jag har lett Biodanza grupper i nästan fem år nu. Att dela Biodanza med världen och vara en pionjär i Sverige är en ära och jag känner mig välsignad och ödmjuk inför möjligheten att välkomna Alvaro och Frid till Sverige för att öka vår förståelse och erfarenhet av Biodanza.

PRAKTISKT

Ingen tidigare erfarenhet av Biodanza är nödvändig. Vi kommer inte lära ut några danssteg. Klä dig bekvämt, gärna lager på lager. Ta med en vattenflaska. Vi kommer att äta lunch tillsammans, alla får ta med sig något att dela på. Vill du kan du äta själv.

KOSTNAD och BETALNING

Workshopen kostar 1500 kronor. Om du betalar och registrerar före den 3 november är det 1200 SEK. Du registrerar dig genom att skicka ett e-mail till gunilla(at)gunillajanmarkcoaching.se och berätta att du vill delta. Betalning sker genom överföring till BG 5636-1249 eller överföring till Danske Bank IBAN nummer SE8812000000013970107547 och BIC nummer DABASESX.

PLATS

Vi kommer att dansa i Eurytmisal på Uppsala Waldorfskola. Den nås med buss nummer 2 från Uppsala centrum.Du kommer få information om detta.

Varmt välkommen önskar Alvaro & Frid & Gunilla!
INTRODUCTION

We used to have “life manuals” – like “the Ten Commandments” from the Bible – “guidelines” about how to live life. Now we have turned away from old structures and understanding, and we feel lost. We no longer know how to behave.

Where do we learn to be human beings? Where do we learn how to live?

In today’s society we are taught how to think, to remember, to analyze, to calculate and to understand. But where do we learn about feelings, emotions, love, care and affectivity?

Albert Schweitzer, a physician who was awarded the Nobel Peace Prize in 1952, believed that we need to pay Reverence for Life. It means that we are brothers and sisters to all living things and we owe to all of them the same care and respect that we wish for ourselves. This means that we must strive for a civilization that is not based on science and power alone but cares most of all for the spiritual and ethical development of the individual and of humankind.

Rolando Toro, the creator of Biodanza, said we need to create new internal guidelines for living. We need to create time and space for a healthy affective learning in order to create the relationships we want to have. You have to live them and not wait for them; to love you must feel and not imagine.

INVITATION

Alváro, Frid and Gunilla want to welcome you to a weekend where you are invited to explore, together with us, how this can be understood, integrated and implemented in your life through movements and music. Together we will expand our senses and our view of the world and of life as sacred, so we can go on more grounded and integrated with what is our life.

GUESTS
Alváro and Frid are coming to share their understanding for and love for life.

Alváro and Frid are coming to share their understanding for and love for life.

Álvaro Ferreira,Portugal, and Frid Langsrud, Norway, met dancing in the summer of 2014 and ever since those very first dances they have been living this incrediable adventure that is called life – together. Choosing for each other, choosing for love, choosing for life – again and again.

With this workshop they have the desire to share life and love with you. To share something of what they have to give. Welcome to dive into the sacredness of life. They are are very excited to share these two days with you.

They are both didacitic teachers with years of dancing also before their paths crossed. They have experience of organizing deepening workshops and retreats, and with several specializations in Biodanza.

ORGANIZER

Gunilla Janmark Veldhuis came across Biodanza ten years ago and from the very beginning it touched me deeply. Three years later I started my training and I have been facilitating Biodanza for almost five years now. To share Biodanza with the world and to be a pioneer in Sweden is an honour and I feel blessed and humble to have the oportunity to welcome Alvaro and Frid to Sweden in order to widen our understanding and experience of Biodanza.

PRACTICALITIES

No prior experience of Biodanza is necessary. No dancesteps will be taught. Dress comfortable, preferable with layers. Bring a waterbottle. Lunch will be a shared setting where everyone bring something to the table.

COST and PAYMENT

The workshop costs 1500 SEK. If you pay and register before the 3rd of November it is 1200 SEK. You register by sending an e-mail to gunilla(at)gunillajanmarkcoaching.se telling you want to attend. Payment is done by transfer to BG 5636-1249 or tranfer to Danske Bank IBAN number SE8812000000013970107547 and BIC number DABASESX.

LOCATION and HOW TO GET THERE

We will dance in the Eurytmisal at Uppsala Waldorfskola. It is reached by bus number 2 from the center of Uppsala. Information will be distributed to the participants.

Warmly welcome Alvaro & Frid & Gunilla!

Vad är Biodanza?

En kort film som beskriver Biodanza:

 

En annan fin film som också presenterar Biodanza:

 

Biodanza i media

Biodanza är nytt i Sverige och Tara  har hängt med. De skriver ”Biodanza – en ny träningsform för kropp och själ som stärker vår förmåga att leva livet och väcker vår glädje och förmåga att njuta av livet”. Läs här: Biodanza TARA 2014. I Norge är Biodanza större än i Sverige och tidningen Bedre hälsa har gjort ett välformulerat reportage om Biodanzas läkande förmåga. Läs här: Biodanza Bedre hälsa.

Biodanzasessionen

SAMLING. Varje session inleds med en samling, där temat för sessionen presenteras. Det är också ett tillfälle för deltagarna att dela med sig av upplevelser, tankar och frågor.

KLÄDER. Välj bekväma kläder, gärna med ett lager som du kan ta av dig om du blir varm. Vissa väljer att dansa i träningskläder, andra i mjukiskläder, vissa i klänning eller kjol, andra i byxor. Klä dig bekvämt i kläder som du trivs i.

VATTENFLASKA. En vattenflaska är bra att ha med sig, om du blir törstig.

SESSIONEN. Biodanzasessionen består av olika övningar som Biodanzaläraren förklarar och demonstreras vartefter. Varje övning utförs till musik. Alla övningarna tillsammans utgör sessionen. Det är som en upplevelse av livet och kallas vivencia. I början är övningarna mer aktiva för att sedan bli lugnare. Var och en utför övningarna utifrån hur de vill.

EFTER SESSIONEN. Efter sessionen väljer var och en hur mycket de vi prata. Vissa vill vila lite, kanske med stängda ögon, medan andra vill prata. Känn efter vad du vill och välj hur du vill interagera med de andra. Försök känna av och respektera vad de övriga vill.

Friskvårdskuponger

Jag samarbetar också med Actiway för dig som har förmånen att ha friskvård genom jobbet.