• Personlighet
    Vi har alla en unik personlighet som gör att vi tänker, känner och reagerar olika på samma input.

Personlighetskartläggning

Har du funderat över vad som gör att vissa saker motiverar dig medan andra triggar dig? Har du funderat över varför människor uppträder så olika? Hur kommer det sig att två personer kan reagera totalt olika på samma information? Varför är vissa passiva medan andra är bestämda? Vissa är kreativa medan andra är analytiska. Vad beror det på? Jo, vi har olika personlighet.

Ett sätt att beskriva vår personlighet är genom en process som kallas PRINT.

”Jag har fått bättre förståelse och acceptens till mina reaktioner i förhållande till stress, målsättningar och värderingar.”

Teresa Wiklund, rekryterare

Syfte

Att förstå dig själv bättre: varför du tycker, tänker, känner och uppträder på ett visst sätt, dina styrkor och svagheter och din unika syn på världen.

Målgrupp

Alla som vill få en bättre förståelse av sig själv och därmed öppna möjligheten att skapa liv som är bra för oss.

Upplägg

Vi går igenom grunderna för PRINT sedan gör du din själva kartläggningen. Därefter har vi 1 1/2 h genomgång av resultatet. OBS! Skattningen och resultatet görs på engelska.

Garanti

Personlighetskartläggningen görs för din skull som ett stöd för dig i livet. Är du inte nöjd så återkom till mig så får jag se hur jag kan möta dina behov så att du blir nöjd.

Till början av sidan