• MÖJLIGHETER
    Livet bär på många möjligheter bara vi förmår omfamna dom.

Människosyn

Vi föds med en stor förmåga och beroende på vad vi upplever har vi mer eller mindre tillgång till vår potential, men den finns i våra gener och kan inte försvinna även om kontakten med den kan minska. Jag vill bemöta människor med empati, äkthet, respekt och förståelse så att kontakt skapas på djupet. Jag vill omfamna livets olika uttryck, oavsett hur de känns.

Vi har alla varit med om saker som begränsar vår livskraft och oavsett var vi är i livet och hur vi känner oss finns möjlighet för utveckling, även om det kan behövas läkning så att kontakten med livskraften upprättas.

Några hållpunkter i min människosyn. Jag vill:

• Inkludera snarare än att exkludera.

• Omfamna hellre än ta avstånd.

• Förstå hellre än förneka.

• Integrera hellre än separera.

• Respektera hellre än förakta.

• Hela hellre än dela.

• Visa empati hellre än sympati.

Alla människor agerar för att tillfredsställa sina behov. Det innebär inte alltid att våra strategier är är framgångsrika eller ens OK. Kan vi förstå vilka behov vi vill tillfredsställa, kan vi öppna upp för större valmöjlighet och eventuellt välja andra strategier.

Till början av sidan