• Deltagarnas input
    Aktiva deltagare är vad som skapar en workshop för mig.

Workshops referenser och feedback

Din EGEN väg

En serie med inspirationsföredrag och som riktade sig till unga tjejer med intresse för entreprenörskap. Fyra heldagar. Uppdragsgivare: UTCED, Kvinnors företagande stärker Sverige och Eus regionala utvecklingsfond.

Guldkorn från träffarna:

• Nöjd att komma till start

• Att inte försöka är att misslyckas

• Se möjligheter inte hinder

• Sätt upp delmål och belöna dig själv och uppmärksamma framstegen

• Förbered motgångar och hinder och träna

• Ta ett steg tillbaka och överblicka nuläget

• Reflektera och lär av misslyckanden

• Visualisera målen, fånga upplevelsen, bjud in alla sinnen: smak, hörsel, syn, lukt och känsel

• Ta emot stöd

• Var inte rädd för rädslan

• Jag behöver inte göra allt själv

• Kortsiktig fokus när det är motigt. Ett litet steg är också ett steg.

• Träna på det du är osäker på