• KOMMUNIKATION
  Kommunikation är grunden i våra relationer och en förutsättning för gemensam riktning.

Kommunikation

Vi lär oss ord, men inte att kommunicera så att kontakt och förståelse för andra skapas. Jag erbjuder olika möjligheter för grupper, organisationer och föreningar att lyckas bättre med sin kommunikation, för större framgång för alla parter.

Vill vi kommunicera för att skapa kontakt är hjärtat centralt. Giraffen har det största hjärtat.

Vill vi kommunicera för att skapa kontakt är hjärtat centralt. Giraffen har det största hjärtat.

Jag kan också agera medlare i syfte att skapa kontakt och återupprätta förståelse och respekt mellan två parter. Kontakta mig så kan vi se vad jag kan bidra med.

* Kommunicera med hjärta och hjärna

Vill du få verktyg och mod att uttrycka dig utan rädsla att såra? Vill du undvika ilska och förtvivlan i stressade situationer? Välkommen till en utbildning i syfte att förbättra din kommunikation.

”Kursens upplägg var mycket bra och innehållet var väl anpassat. Gunilla kan konsten att binda ihop kursen och ge den en röd tråd.”

Johan Andersson, Independent AB

Syfte

Utbildningen syftar till att förmedla ett förhållningssätt som ska stödja dig att skapa rakare och tydligare kommunikation och djupa relationer människor emellan.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och ledare, HR-personal och säljare – du som är i behov av att både lyssna och kommunicera för att arbetet ska fungera bra.

Innehåll

 • Grunder i kommunikation
 • Utmaningar i kommunikation
 • Den goda kommunikatören
 • Lyssnandets konst
 • Att ge och ta feedback
 • Empati och medkänsla
 • Att hantera svåra budskap

Upplägg

Vi kommer att träna praktiskt med utgångspunkt i Nonviolent communication, ett förhållningssätt som syftar till att skapa kontakt människor emellan. Utbildningen omfattar 4 halvdags träffar med möjlighet till träning emellan. Varje träff omfattar en teoridel med tillämpning och en fördjupande övning inom kommunikation.

Dokumentation

Dokumentation görs efter varje tillfälle eller vid kursavslutet.

Garanti

Utbildningen syftar till att förmedla ett förhållningssätt som ska stödja oss att skapa rakare och tydligare kommunikation och djupa relationer människor emellan. Om du inte upplever att kursen uppfyller dina förväntningar kontakta mig så att jag kan se hur jag kan uppfylla dina behov.

Ladda ner produktblad: Kommunicera med Hjärta och Hjärna

Till början av sidan

* Lyssnandets konst

För att vi ska lyckas i våra möten krävs det att vi kan lyssna. Att kunna lyssna på ett öppet sätt ökar möjligheten för att vi ska nå fram och skapa kontakt med den andra parten. Det öppnar upp för att vi ska förstå och respektera andra liksom att vi ska bli förstådda och respekterade i sin tur.

Bakgrund

I de flesta möten vill vi att den andra parten förstår oss på sätt som gynnar båda parter. Men hur kan vi agera för att bidra till att våra möten verkligen blir möten av det slag vi vill?

Syfte 

Utbildningen syftar till att öppna dörrarna till lyssnandets konst.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och ledare, HR-personal, säljare och medarbetare – alla som är i behov av att skapa goda relationer i sina arbeten.

Innehåll

 • Olika sätt att lyssna – konsekvenser.
 • Hur bidrar mitt lyssnade till en bättre kontakt?
 • Den inre dialogen
 • Den yttre dialogen
 • Att ta emot svåra budskap
 • Hur hindrar mitt lyssnande kontakt?
 • Hur kan mitt lyssnande bidra till kontakt

Praktiskt

Under en heldag jobbar vi interaktiv med metoden se – pröva – lär, ett sätt som gör att teori och kunskap snabbt omsätts till erfarenhet. Därefter återstår träning för var och en. Vi kan planera för en uppföljning efter några månader för att se hur det har gått och bättra på våra förmågor.

Dokumentation

Utbildningen omfattar både teoretiska och praktiska moment och gruppen kommer kontinuerligt att bidra till lärandet med sina erfarenheter, tankar och reflektioner. Allt dokumenteras efter kursen så att du kan gå tillbaka till de moment där du vill fördjupa dig ytterligare.

Garanti

Utbildningen läggs upp och genomförs utifrån deltagarnas behov. Skulle den av någon anledning inte landa rätt hos dig vill jag att du kontaktar mig så att vi kan se vad du saknade, så att jag kan bidra till att du känner dig nöjd.

Ladda ner produktblad: Lyssnadets konst

Till början av sidan

* Nödvändigheten av feedback

För många är feedback något som förknippas med ängslan och oro – antingen ska vi bli utsatta för kritik eller så ska vi behöva säga något som är obehagligt till någon annan. Men sanningen är den att vi är alla i behov av feedback oavsett om vi är spädbarn eller vuxna människor. Men som vuxna har vi många gånger svårt att formulera oss på ett ärligt sätt liksom ta emot andras synpunkter.

Syfte

Utbildningen syftar till att öka förståelse för nödvändigheten av feedback, klargöra hur vad det är och konkretisera hur det genomförs och bereda plats för praktiska övningar kring att ge feedback.

Målgrupp

Kursen vänder sig till chefer och ledare, HR-personal, säljare och medarbetare – alla som är i behov av att skapa goda relationer i sina arbeten.

Innehåll

 • Utmaningarna
 • Värdet av feedback
 • Vad är feedback
 • Stegen i feedback
 • Praktiska övningar

Praktiskt

Under en heldag jobbar vi interaktiv med metoden se – pröva – lär, ett sätt som gör att teori och kunskap snabbt omsätts till erfarenhet. Därefter återstår träning för var och en. Vi kan planera för en uppföljning efter några månader för att se hur det har gått och bättra på våra förmågor.

Dokumentation

Utbildningen omfattar både teoretiska och praktiska moment och gruppen kommer kontinuerligt att bidra till lärandet med sina erfarenheter, tankar och reflektioner. Allt dokumenteras efter kursen så att du kan gå tillbaka till de moment där du vill fördjupa dig ytterligare.

Garanti

Utbildningen läggs upp och genomförs utifrån deltagarnas behov. Skulle den av någon anledning inte landa rätt hos dig vill jag att du kontaktar mig så att vi kan se vad du saknade, så att jag kan bidra till att du känner dig nöjd.

Ladda ner produktblad: Nödvändigheten av feedback

Till början av sidan

* Medling och konflikthantering

Det händer att kommunikation inte fungerar och det kan ta mycket energi och förändra klimatet på en arbetsplats fort. I dessa lägen är det bra att ta in någon utifrån som kan hjälpa till att skapa kontakt så att förståelse och respekt kan återupprättas. Jag är gärna med och bidrar till att relationerna fungerar. Kontakta mig direkt så får vi se vad jag kan hjälpa till med.

Till början av sidan