• Camilla:
    "Jag har lärt mig av de andra och insett att många har samma funderingar som jag."
  • Elisabeth:
    ”Gunilla är lyhörd för vad som är angeläget för deltagarna och ser till att var och en får något bra med sig från samtalet.”

Gruppcoachning, referenser och feedback

”Gunilla har väglett oss, sammanfattat frågeställningar och pekat på möjliga positiva tolkningar i samtalen. Hon är mycket lyhörd och vågar och kan formulera det hon uppfattar i samtalen. Hon har en lyssnande och balanserande förmåga. Arbetet utifrån Nonviolent communication är mycket intressant och kan betonas mer.”

Carina Sjögren

”Det har fått mig att fundera över vad jag vill och få insikt i hur andra personer funderar över och arbetar mot vad de vill. Jag har fått ta del av verktyg som kan hjälpa mig i min fortsatta utveckling. Jag har gillat att få prata av mig om mina problem och få nya synvinklar från människor som inte är påverkad av min omgivning. Gunilla respekterade tiderna som var uppsatta. Hon har en bra avvägning mellan att låta gruppen prata och bryta in själv.”

Ola Rynge

”Jag gillade upptäckandet och utforskandet av mig själv – både under och mellan samtalen. Gunilla är duktig på att leda samtalen, både det praktiska arrangemanget och själva samtalet.”

Doman Maciejko

”Jag fick funderingar på hur jag lever mitt liv, saker att tänka på och prata med mina vänner om. Gunilla är glad och spontan. Hon är välformulerad. Det var skönt att veta att vi höll tiden. Coachning är ett sätt att ta tag i funderingar och få idéer till positiva förändringar i sitt liv.”

Carina Boström

”Coachningen var bra för mig eftersom jag var i ett reflekterande skede och behövde stöd i att börja agera, inte bara tänka. Jag har lärt mig av de andra och insett att många har samma funderingar som jag. Jag uppskattade Gunillas livsglädje, engagemang och acceptans.”

Camilla Lif

”Jag fokuserar mer på att gå framåt i processen, dvs. jag håller mig mer vaken och mer kritisk till mig själv. Jag gillade att ha ”hemliga” stödjare i livet som faktiskt går att träffa livs levande när man har lust.”

Ann Rosengren

” Telefonsamtalet som Gunilla ledde innebar att vi kom framåt i vår diskussion som vi inte lyckats med tidigare. Gunilla ledde samtalet på ett professionellt sätt och bidrog till att var och en fick tillfälle att uttrycka sin mening och det blev ett givande samtal… … Samtalen är mycket uppskattade av alla som deltagit och samtalen där var och en ges möjlighet att ge uttryck för sina tankar bidrar till att det blir en väldig kreativitet i samtalen. För att få denna kreativitet i samtalen och där alla är delaktiga krävs en katalysator som återknyter, ger ordet och sammanfattar som Gunilla gör. Gunilla är lyhörd för vad som är angeläget för deltagarna och ser till att var och en får något bra med sig från samtalet.”

Elisabeth Kylberg, hjälpmamma i Amningshjälpen, nutritionist, docent

 

Go To Top