• Frigör idéer
    Genom vissa yttre ramar skapas möjlighete för kreativitet, idéuppslag, engagemang och initiativ genom Öppna forum.
  • Kreativitet
    Den kreativa gnistan finns inom oss alla – det handlar om att skapa förutsättningar för den att komma till uttryck.

Öppet forum

Engagemang, initiativ och större delaktighet efterfrågas i organisationer och föreningar och bland medarbetare idag. Men hur skapas helhjärtat engagemang? Hur frigörs kreativitet? Öppet forum är ett effektivt sätt att tillvarata deltagarnas potential.

Syfte

Att skapa en plats för idéuppslag, engagemang, delaktighet, kreativitet och nätverkande.

Vad är ett öppet forum?

Öppet forum är en konferensmetod där deltagarnas egen kunskap, idéer, tankar och engagemang utgör innehållet i konferensen. Det inbjuds inga experter och det finns inget fastlagt konferensprogram i förväg.

Inbjudan görs i form av en rubrik som anger vad konferensen ska handla om. Under rubriken väcks sedan olika frågor som är relaterade till ämnet. Frågorna ska vara utmanande och väcka till eftertanke. De ska skapa intresse för konferensen och en nyfikenhet att delta. Frågorna bör vara utformade på ett positivt sätt, så att de väcker positiva associationer.

Under konferensens gång skapas sedan innehållet av deltagarna själva på ett kreativt och engagerande sätt. Det finns en yttre struktur kring hur Öppna forum genomförs och den ger deltagarnas delaktighet och kreativitet fritt utrymme.

Kontakta mig för mer information.

Till början av sidan