• Utveckling
    Jag etablerar förtroenden som möjliggör förändringar på djupet. Ödmjukhet och empati är viktiga förmågor i mitt arbetssätt.

Jag är professionell coach. Mina styrkor är att finna de mönster som hindrar oss från att utvecklas. Jag är skicklig på att lyssna in och etablera förtroende så att vi kan förvandla gamla strategier som inte stödjer utveckling till att bli mer stödjande i dagsläget.

Jag är också bra på att se helheter och finna perspektiv som vänder svagheter till styrkor. Jag jobbar gärna med metaforer som ett sätt att förenkla komplicerade frågor till att bli förståeliga, överblickbara och konkreta. Då slipper vi bli överväldigade, känna oss förlamade och små inför stora uppgifter. I stället kan vi agera mer konstruktivt och i kontakt med våra förmågor. Så skapas möjligheter.

Min nisch är att frigöra livskraft, oavsett om det är hos en individ, en grupp eller i en organisation.

Till början av sidan