CoachUCoachU Grad-logo

Jag är utbildad vid CoachU (Coach Universitetet) som är ett virtuellt universitet baserat i USA. CoachU är det äldsta och största coachutbildningsinstitutet i världen. Jag har gått deras längsta utbildning som innebär 200 undervisningsledda coachtimmar.

Efter coach utbildningen har jag tagit deras examen, liksom CoachU:s interna certifiering. För mig var det ett viktigt steg mot min PCC vid Internationella coachförbundet.

ICF-certifieringicflogo07

Jag är Professional Certified Coach enligt Internationella coachförbundets regler. Det innebär att jag har minst 125 coachspecifika utbildningstimmar och att jag har jobbat med en mentorcoach i minst 10 timmar. Jag har blivit rekommenderad av två coacher som hört mig coacha och förstått att jag möter kraven för PCC. Dessutom har jag 750 verifierade klienttimmar fördelade på minst 75 klienter. Slutligen klarade jag kraven när jag fick coacha live vid examinationen.
Summa summarum: Jag är en stolt PCC innehavare.

PRINT-certifiering LOGO - Certified Print Coach - JPEG 02-21-06

PRINT ett värdefullt verktyg som hjälper mig att snabbt skapa en djup dialog om vilka anledningar som finns bakom beteenden och upplevelser. Vet vi vad som driver oss är det enklare att skapa spelregler som gör oss till vinnare i våra liv.

PRINT  är ett personlighetskartläggningsverktyg, utvecklat för coacher. Det bygger på Carl Jungs kartläggning av våra personlighetstyper. Det finns nio olika personlighetstyper och vi är alla en mosaik av alla dessa typer, men vissa dominerar mer än andra. PRINT tar fram våra två starkaste typerna.

Till början av sidan