• Uppdrag
    För mig är det en gåva att jag har fått jobba med så vitt skilda uppdrag.

Mina uppdrag

Mina uppdrag kommer från olika håll. Här är några av de jag uppdrag jag fått.

Riktning i livet

Uppdragsgivare: Yrkesarbetande fyrabarnsmamma.

Omfattning: Sammanlagt 5 samtal.

Uppdrag: Klienten stod i ett vägskäl och behövde göra livsval för att ta riktning i livet. Hon ville bli den på utsidan som hon kände hon var på insidan. Hon ville lyfta blicken och se helheten och inte gå vilse i detaljer.

Genomförande: Hon fick i läxa att drömma fritt och att formulera alla drömmar, stora som små. Sedan utforskade vi successivt hennes relation till de områden som kändes mest angelägna: hennes engagemang i en förening, vi utforskade källan till hennes inre kraft, hennes förhållande, hennes jobb och slutligen en rädsla för döden.

Resultat: Hon arbetade med stort mod och ärlighet inför sig själv, något som gav resultat: hennes liv gick från att vara svart/vitt till att bli färg. Det var en livsavgörande förändring, som till och med utomstående kommenterade.

Tydlighet och riktning

Uppdragsgivare: Forsmark kraftgrupp.

Omfattning: Sex månaders coachning.

Uppdrag: Klienten hade haft turbulens i sitt liv och ville hitta vidare och våga igen. Hon ville skapa större tydlighet och mer klarhet.

Rädsla att flyga

Uppdragsgivare och uppdrag: Kvinna som ville få hjälp med sin flygrädsla så att önskan om att resa gick att genomföra.

Omfattning: Totalt tre samtal.

Genomförande: Hon fick möta och komma i kontakt med den rädsla som väcktes i relation till flygningar. Redan under vårt första samtal lyckades hon med hjälp av respekt, förståelse och uppriktighet skapa förutsättning för ett annat samarbete dem emellan.

Resultat: Sex månader efter att vi avslutat vår coachning fick jag mail om att hon gjort sin första flygning som gick till Australien. Allt hade gått bra och hon var redan på gång att planera nästa resa.

Rädsla att prata inför grupp

Uppdragsgivare och uppdrag: En ung aktiv tjej som jobbade med windsurfing som instruktör och utbildare, men hon hade utmaningar att agera inför grupper, något som hindrade henne i hennes jobb. Hon hade tidigare deltagit på en speciell kurs för att bearbeta sin rädsla.

Omfattning: Tre samtal.

Genomförande: Hon fick i en inre process förståelse och respekt för vad som sker i henne när hon står inför grupper. Genom förståelse och respekt lyckades hon skapa en ny relation till rädslan där den inte längre kom att stå i vägen för hennes vilja att utbilda framför grupper.

Resultat: 

Våga satsa på sångkarriär

Uppdragsgivare: Kvinna och mor som fastnat i apati och såg sig själv som förlorare.

Uppdrag: Vill få bättre självförtroende, komma igång med sången och ta riktning i livet.

Omfattning: Tre samtal.

Genomförande: Klienten fick visionera och drömma om vad hon ville uppnå i livet. Sedan utforskade vi hennes intuition och viljan att skriva och uttrycka sig och rädslan för att sjunga.

Resultat: Hon förstod att meditation skulle hjälpa henne och i meditationen fick hon mer vägledning. När jag hade kontakt med henne efter några år hade hon skivkontrakt och egen producent!

Skriv om Sonja, Benthe, Janne, Anita, Sofie, Ann-Sofie,

Gruppcoachning förening

Uppdragsgivare: Amningshjälpen

Målgrupp: Hjälpmammor inom föreningen som saknar närhet till lokalgrupp

Tidpunkt: 2006-2011

Uppdrag: Amningshjälpen är en geografiskt utspridd organisation med hjälpmammor över hela landet. För föreningens utveckling och bibehållande av kvalitet är det viktigt att de träffas regelbundet, men många hjälpmammor bor långt ifrån en lokalgrupp. Gruppcoachningen var ett stöd för mammor som inte  regelbundet träffade någon lokalgrupp.

Genomförande: Coachningen genomfördes via gruppsamtal där deltagarna tog upp de utmaningar de i sin vardag med amningsrådgivning stött på. Frågorna ventilerades, erfarenheter delades, förståelsen vidgades och insikter infann sig. Varje samtal sammanfattades av Gunilla så att det vi pratat om kom fler medlemmar tillgodo. Samtalen hölls 4-6 gånger per år.

Resultat: Under flera år erbjöds ”solitärerna” en mötesplats där tankar, insikter, förståelse och kunskap utbyttes. Det ledde bland annat till att lokalgrupper bildades och att en gemenskap skapades bland de som inte hade närhet till en lokal grupp.

Din EGEN väg

Uppdragsgivare: UTCED, Europeiska regionala utvecklingsfonden samt Kvinnors Företagande Stärker Sverige.

Målgrupp: Unga kvinnor som precis har avslutat sina gymnasiesstudier och under årskurs 3 i gymnasiet varit del av Ung Företagsamhet. Målgruppens vidgades något under projektet.

Tidpunkt: Hösten 2010.

Uppdrag: Att stimulera och inspirera unga kvinnor mot eget företagande genom att stärka deras självkänsla, uppmuntra och stödja dem att göra egna val för att på så sätt inspirera till eget företagande.

Genomförande: Vid fyra tillfällen bjöd vi in olika inspirerande företagare som fick berätta om sina resor på förmiddagen. Sedan vaskade vi fram insikter, förståelse och reflektioner användbara i våra egna liv. På eftermiddagarna hade vi workshops med olika inriktning för att på så sätt ge näring till deras bästa jag och odla deras styrkor och framtidsdrömmar så att attraktiva strategier skapades och mål för den fortsatta vägen sattes.

 

Resultat: Drygt 70 % instämde helt i att deltagandet ledde till att de ser eget företagande som ett alternativ till anställning. 82 % instämde helt i att de efter kursen var mer positivt inställda till att starta eget företag.

100% instämde helt eller delvis i att deltagandet ledde till att de tydliggjort vad de vill i sina liv och att de kan uttrycka vem de är och vad de vill i sina liv. 91 % instämde helt eller delvis i att de nu tydliggjort vad de vill i sina liv.

KOMMUNIKATION. Hur skapar jag en bra relation? Vad kan jag bidra med?

Uppdragsgivare: Linnéuniversitetet.

Målgrupp: Elever Skog och Trä programmet som läser kursen Inköp och försäljning.

Tidpunkt: Hösten 2010, 2011 och 2012.

Genomförande: Jag skapade interaktiva möten där gemensam förståelse och respekt för kommunikation skapades genom att vi belyste kommunikation från olika håll. Grunden var vår samlade erfarenhet av kommunikation och deltagarna bidrog med sina reflektioner, erfarenheter och insikter. Vi byggde gemensamt en stomme till bättre förståelse för vad kommunikation är.

Resultat: Bland guldkornen som deltagarna tog med sig var vikten av att lyssna, vikten av lyhördhet, en djupare förståelse för kommunikationens komplexitet, förståelsen för dialogens fördel jämfört med diskussionens, närheten i gruppen, gemenskapen, förståelsen för skillnaden mellan aktiv lyssnande och besserwissern.

Jobbcoachning Arbetsförmedlingen

Uppdragsgivare: Arbetsförmedlingen.

Målgrupp: Arbetslösa.

Tidpunkt: Hösten 2009 – 2011.

Genomförande: Uppdraget bestod i att stödja en arbetssökande under en tremånaders period. Jag valde att ha täta veckovisa kontakter med uppdrag mellan träffarna. Jag mötte varje deltagare där han befann sig i sitt liv just då och erbjöd coachning på det sätt som jag bedömde mest stödde dem att gå vidare i sina liv.

Resultat:

Coachningen har medfört att…

Stämmer
helt

Stämmer ganska bra

Stämmer
lite grann

Stämmer
inte alls

… jag har ökat min självkänsla.

86 %

14 %

… jag har fått bättre fokus i mitt jobbsökande.

29 %

42 %

29 %

… jag känner mig starkare som sökande på arbetsmarknaden.

71 %

14 %

14 %

… jag förstår mina drivkrafter och vad som är viktigt för mig i ett nytt jobb.

100 %

… min framtid ser ljusare ut idag än den gjorde tidigare.

43 %

57 %

… jag har förbättrat mina möjligheter på arbetsmarknaden.

43 %

43 %

14 %