• Öka välbefinnandet
  Bindväven har stor betydelse för vårt välbefinnande.
 • Samarbete
  Behandlingen är ett samarbete mellan klient och terapeut – kropp och andning.
 • Mentalt och fysiskt
  MER är en djup behandling av fascian både på fysisk och mental nivå.
 • Smärta i kroppen
  Stress och ångest gör att bindväven drar ihop sig och stelnar. Då uppstår smärta.
 • Frigör energin
  Behandlingen frigör blockerad energi.
 • Snabb respons
  Endast en behandling har ofta har en märkbar effekt på kroppen.

MER, Myofascial Energetic Release

Myofascial Energetic Release är en djupgående kroppsterapi, en blandning av massage och djupa sträckningar av kroppen med fokus på fascian. Myo betyder muskler och fascia är det nätverk som bindväven skapar i kroppen. Fascian har varken början eller slut, utan sträcker sig från huden och genom kroppen in i minsta cell. Bindväven finns i hela kroppen och binder ihop de olika delarna, små blodkärl och nerver passerar igenom den. Det går att följa bindväven från stortån ända ut till tungspetsen. 

Bindväven är ett vätskefyllt vävnadsnät som är mycket elastiskt i sitt friska tillstånd. Bindvävshinnorna löper som långa band genom kroppen. Dess tillstånd är viktigt för vårt välbefinnande. Stress och ångest leder till att bindväven drar ihop sig och stelnar. Repetitiva rörelsemönster påverkar din bindväv och gör den stel. Stel bindväv kan vara smärtsam eftersom den kan klämma nerverna som passerar genom vävnaden eller dra vävnadsväven snett så att andra delar av din kropp inte fungerar optimalt. När bindvävshinnorna stelnar och trasslar sig kan detta också hämma dina rörelser och du kommer att känna smärta, bli stel eller behöva använda mer muskelkraft för att kunna utföra rörelserna.

Genom behandling kan din fascia kan bli frisk igen. Forskning och erfarenhet visar att bindvävens stelnade och uttorkade tillstånd inte behöver vara permanent. Pröva en behandling och se vad som händer i din kropp. 

Kontakta Gunilla för mer information om tider, plats och kostnad. Jag samarbetar med Epassi.