• Interaktion
    Mina utbildningar och workshops bygger till stor del på deltagarnas input.

Utbildning referenser och feedback

”Lär dig kommunicerar med Hjärta och Hjärna”

En utbildning i grunderna i Nonviolent communication. Fyra halvdagar.

”Kursens syfte var att bli tydligare i sin kommunikation, att hitta mod och verktyg att uttrycka sin mening med bibehållen integritet, utan att såra och undvika ilska, förtvivlan också i stressade situationer. Kursens upplägg var mycket bra och innehållet var väl anpassat för mig. Jag använde mellantiden att tillämpa det som jag lärt mig, till att integrera varje del för sig. Kursen ställde höga krav på Gunilla att ge av sin energi och hon visade att hon verkligen kan klara av kurser. Hon har det som krävs.

Jag ville använda kursen för att få praktisk tillämpning av Nonviolent communication och det fick jag verkligen göra både på kursen men också i min vardag vilket det också fanns utrymme för att prata om vid nästa tillfälle. Gunilla kan konsten att binda ihop kursen och ge den en röd tråd.”

Johan Andersson, Independent AB

”Kommunikation och mötet mellan människor”

En utbildning i kommunikation för studenter på Skog och Trä programmet, kursen inköp och försäljning, Linnéuniversitetet, tre timmar.

Deltagarnas guldkorn:

• Det är viktigt att lyssna

• Det är viktigt att vara lyhörd

• Vikten av ödmjukhet

• Det handlar om att ge och ta

• Det är intressant att reflektera över kommunikation och hur viktig den är, tex. Hinder mm.

• Win-win

• Allt är ett spel och inte en tävling

• Lyssnadet är underskattat

• Att kommunikation består av många olika komponenter.

• Det är trevligare att föra dialog än diskussion.

• Vikten av uppmärksamheten.

• Viktigt med lyhördhet.

”KOMMUNIKATION
Hur skapar jag en bra relation? Vad kan jag bidra med?”

En utbildning i kommunikation för studenter på Skog och Trä programmet, kursen Inköp och försäljning, Linnéuniversitetet, tre timmar.

Deltagarnas guldkorn:

• Gruppens generositet

• Gruppens öppenhet

• Gruppens humor och förmåga till skratt

• Närheten som vi haft i kväll och dialogen

• Lekarna – det är roligt att tänka efter hur man själv reagerar

• Roligt att lyssna på vad andra känner

• Att få lära känna alla

• Aha-upplevelse, självinsikt – kände igen mig på lyssna-punkterna

• Parafraserande – nytt för mig – det kommer jag att ta med och försöka använda

• Träffen – atmosfären – Gunilla

• Skillnaden mellan om man avbryter – insikten att man faktiskt gör det eller om man faktiskt försöker komma vidare genom att fråga om man har blivit förstådd osv. Exemplet som du hade – hur gör jag när man hamnar i överläge t.ex.

• Trevlig stund tillsammans

• Grunnat lite på det här med att skämta – har haft en benägenhet att flika in skämt i en allvarlig diskussion – kanske ta mig en tankeställare på om jag ska fortsätta med det. Har svårt att låta bli om det dyker upp en 5:1:a.

• Så länge vi inte är alldeles ensamma så är allt ett samarbete. Är vi fler så är det resultatet av vad vi tillsammans gör som gäller.

• Det som jag tänker först på är – när man blundar med stickorna – det var magiskt – hur viktigt det är att kunna släppa och följa – blunda. Följ situationen. Det var en jättekänsla och svårt att förklara varför det uppstod. Alla vill ha ett samarbete, men det är svårt att hitta formerna – om man sänker garden så funkar det.

• Fantastisk gemenskap – en öppen fin stämning – vi har lärt känna varandra på ett annat sätt

• Gunilla

• Jag visste inte vad vi skulle göra, hade inga förväntningar

• Vikten av hur man kommunicerar – aktiv lyssning – att inte styra över ett samtal genom att vara för mycket besserwisser – har också en tendens att lägga in ett skämt. Har ofta svårt att bli förstådd på grund av min dialekt.

• Win-win det är så mycket energi som krävs för att skapa en ny affärsrelation istället för att ta hand om en gammal.

• Jag har saknat – kroppsspråk och analys av kroppsspråk.

”KOMMUNIKATION Mötet mellan människor”

En utbildning i kommunikation för studenter på Skog och Trä programmet, kursen Inköp och försäljning, Linnéuniversitetet, tre timmar.

Deltagarnas guldkorn:

• Allt – det är mycket att smälta.

• Medvetenheten kring kommunikation

• Definitionerna

• Allt – och att blunda i telefonen

• Win-win övningen

• Barnet som god kommunikatör

• Lyssnandets konst

• Dialog ⇔ Diskussion

• Lyssnandet – experten

• Barnet som den goda kommunikatören – hur vi jämför oss i exempelvis sociala medier

• Lyssnandet

• Spelreglerna

• Dialog ⇔ Diskussion

• Konsensus – tveeggat

• Lyssnandets konst

• Linjen – tävling och konkurrens

• Sympati och empati i lergropen

• Barnet i kommunikationen. Det finns mycket skuld.

• Att kommunikation är som en dans.

”Utbildning telefonrådgivning”

En utbildning i telefonrådgivning för Amningshjälpen.

Deltagandet har medfört att…

Stämmer
helt

Stämmer ganska bra

Stämmer
lite grann

Stämmer
inte alls

… jag har stärkts i min roll som
amningsrådgivare.

66 %

33 %

   
… jag har lärt mig skillnaden mellan att ge råd, lyssna med sympati och lyssna med empati.

62 %

38 %

   
… jag har förstått hur jag kan lyssna med empati.

62 %

58 %

   
… jag ökat min förståelse för hur jag kan skapa en god kontakt med mammorna som ringer.

66 %

33 %

   
… jag fått större insikt i vilka behov mammorna har som ringer.

33 %

66 %

   
… jag kommer att vara mer observant på hur jag ställer frågor till mammorna.

89 %

11 %

   
… jag kommer att mer helhjärtat engagera mig när jag har en mamma i telefonen.

56 %

44 %

   

Vad uppskattade du?

Samhörigheten

Inspirationen

Praktiska övningar

Att förstå skillnaden mellan empati och sympati

Gemenskapen

Energin

Nya insikter

Kunskapen

Mixen Föreläsning – övning – Dialog

Gunillas positivitet

Deltagarnas kunskaper

Öppenheten

Några åsikter om dagen:

”Du inspirerar!”

”Oerhört lärorikt och viktigt.”

”Bra att lyfta upp de här frågorna för att bli bättre och bättre.”

Go To Top