• Personligt stöd
    Idag får många ett personligt stöd när de skapar en ny plattform för arbetslivet. Att få stöd längs vägen kan vara avgörande.

Jobbcoachning, referenser och feedback

Arbetsförmedlingen

Sammanställning:

Coachningen
har medfört
att…
Stäm-mer
helt
Stäm-mer
ganska bra
Stäm-mer
lite grann
Stäm-mer
inte alls
… jag har ökat min självkänsla. 86% 14%
… jag har fått bättre fokus i mitt jobbsökande. 29% 42% 29%
… jag känner mig starkare som sökande på arbets-marknaden. 71% 14% 14%
… jag förstår mina drivkrafter och vad som är viktigt för mig i ett nytt jobb. 100%
… min framtid ser ljusare ut idag än den gjorde tidigare. 43% 57%
… jag har förbättrat mina möjligheter på arbets-marknaden. 43% 43% 14%

Några kommentarer:

”Jag uppskattade de täta träffarna, att det var personligt och engagerande samt att fokus låg på att vända det negativa till något positivt. Det var bra att du behöll lugnet och såg situationen ”lugnt och sakligt” när jag fick ”panik”. Jag fick verkligen hjälp och stöttning när jag själv inte förmådde komma vidare.”

Kvinnlig administratör

”Jag uppskattade Gunillas engagemang och seriositet, att fokus låg på möjligheter och inte på svårigheter samt kreativiteten med bland annat olika läxor. Gunilla var bra på att se behov.

Coachningen gör mest nytta när de primära behoven möts först. Gunilla har betytt mycket för mig i det sammanhanget. Coachning borde bli en omsorgsfunktion. Den som mister jobbet kan stå i en livskris, vilket kan vara destruktivt. Gunilla har en unik förmåga. Hon ser igenom försvarsmekanismer. En deprimerad människa gör sig inte i ett arbetssökande. Coachningen blev en slags kursändring med respekt för den inre rösten som fått konsekvenser på flera områden.”

Kvinnlig präst

”Det jag uppskattade var att någon lyssnade på mig så att det viktigaste inte var att få ETT jobb utan RÄTT jobb, samt att jag fick hjälp att fortsätta när det kändes hopplöst och att jag fick möjlighet att bolla idéer med någon. Jag hade varken klarat jobbet eller livet utan dig. Du har en förmåga att motivera människor att fortsätta.

Gunilla är bra på att höra även det som inte sägs och vet hur du ska jobba vidare med det. Coachningen har betytt ofantligt mycket: nu vet jag vad jag vill och jag kämpar dagligen med att vara mer ärlig både mot mig själv och mot andra.”

Kvinnlig ekonomiassistent

”Jag uppskattade att du var öppen och ärlig under tiden jag sökte jobb. Helt professionell. Det kändes säkert, lugnt och trevligt. Coachningen har betytt mycket för mig, jag har upplevt Gunilla som en underbar, ambitiös och generellt erfaren person på vilket sätt som helst.”

Kvinnlig f.d. egen företagare

”Jag uppskattade personlighetskartläggningen som förstärkte min självkänsla för den jag är och uppmärksamhet för de svagheter jag har. De förtroliga personliga samtalen gav stöd och perspektiv på tillvaron. Att du ger exempel på situationer och händelser ur ditt eget liv gör coachningen mer personlig, ärlig och djup.

Jag uppskattade även hjälpen med att formulera CV och personligt brev. Gunilla är öppen och det gör att man öppnar sig för dig. Jag tycker mycket om dig. Idag förstår jag min egen personlighet bättre, mina drivkrafter och vilket sorts jobb som passar mig.”

Manlig doktorand

”Jag uppskattade att få prata om mina problem, att få stöd som gav mig bättre självkänsla och att lära känna mig själv bättre. Att få framgång i yrkeslivet handlar till stor del om självkänsla och den har stärkts. Samtidigt kan en bra självkänsla inte lösa allt som tex att jag har ett yrke jag inte vill arbeta inom. Coachningen har gett mig ett psykologiskt stöd när jag var i en mycket svår situation.”

Manlig doktorand

”Jag uppskattade att vi fokuserade på min personliga utveckling. Att jag fick stort utrymme att ta upp saker som kändes angeläget för mig just då. Att jag blev lyssnad på och förstådd. Coachmötena kändes trivsamma och avspända. Gunilla var verkligt engagerad och ville ge bästa vägledning. Det betydde mycket.

Fortsätt att läsa av varje människa och vad som är viktigt för just denna person, var en god lyssnare, visa att du förstår och förstärk de styrkor varje individ har. Det får människor att växa och det lyckas du med. Det viktigaste jag fick med mig är att det räcker med att vara mig själv.”

Kvinna

Andra uppdragsgivare, jobbcoachning

”Jag har lärt mig hantera de känslor som hindrar mig såsom nervositet och rädsla. Jag har lärt mig stanna upp och andas. Jag tänker bättre om mig själv. Gunilla är varm och omtänksam. Hon kan leda mig att hitta svaren som jag inte själv hittar (kompetent med andra ord).”

Gabriella Persdotter Hedlund, programsamordnare Uppsala Universitet

”Jag har fått insikt i vem jag är och hur jag fungerar i olika situationer vilket är hjälpsamt både privat och i arbetslivet.Jag uppskattade det personliga engagemanget, uppmuntran och den konkreta hjälpen att formulera brev och CV. Det var positivt att känna att fokus hamnar helt på mig.”

Helena Lind

Gå överst på sidan