• GRUPPCOACHNING
    Att tillsammans med andra skapa klarhet och förståelse leder till förändring hos individ såväl som grupp.

Gruppcoachning

Vill du uppleva gemenskap, tillhörighet, förståelse och respekt och dessutom utvecklas, inspireras och växa? Gillar du att stimuleras av andra? Vill du utvecklas tillsammans i grupp? Då kan gruppcoachning vara något för dig.

Gruppcoachning är ett effektivt sätt att tillsammans med andra reflektera över lösningar på livets utmaningar, oavsett om de är arbetsrelaterade eller personliga. Det bygger på att vi delar känslor och behov med andra människor. Här frigörs livskraft tillsammans med andra.

Här frigörs livskraft tillsammans med andra.

”Gunilla är lyhörd för vad som är angeläget för deltagarna och ser till att var och en får något bra med sig från samtalet.”

Elisabeth Kylberg, Amningshjälpen

Bakgrund

Gruppcoachning drar nytta av den mångfald och diversitet som gruppen utgör. Det gemensamma blir uppenbart och konkret samtidigt som du din egen upplevelse i sammanhanget blir tydlig. När du jobbar tillsammans med andra i en grupp får du dels uppleva att andra brottas med samma utmaningar som du gör, dels kan du inspireras av andras sätt att hantera sina utmaningar.

Syfte

Syftet är att finna lösningar, få insikter och öka förståelsen och respekten på sätt som kommer både individerna, gruppen och företaget eller organisationen tillgodo.

Praktiskt

Coachningen sker antingen per telefon eller på plats i Uppsala. Ett upplägg kan bestå av sex träffar varannan vecka, där varje träff är två timmar (1 ½ h per telefon). Gruppens behov styr utvecklingen.

Dokumentation

Övergripande dokumentation av processen kan göras. Då konkretiseras idéer, tankebanor och förslag successivt. Var och en kan gå tillbaka och de som inte deltog kan enkelt rekapitulera det som täckts in.

Min uppgift

Min uppgift är att lyssna och lotsa gruppen vidare och samtidigt stanna upp och lägga fokus på viktiga frågeställningar. Tillsammans skapar vi klarhet och förståelse som kan leda till förändring och nya upplevelser för gruppen som helhet och för varje individ.

Coachprocessen fortsätter mellan våra samtal och jag finns tillgänglig för deltagarna mellan samtalen, per telefon eller via mail.

Garanti

Jag finns med för att tillsammans med deltagarna skapa förändring, insikter, förståelse och nya upplevelser av livet. Coachningen är till för deltagarna. Är du inte nöjd med coachningen så meddela mig snarast så att vi kan reda ut vad du har behov av.

Faktablad

Vill du ladda ner ett faktablad om Gunillas gruppcoachning? Klicka här för faktablad.

Till början av sidan