• Vad hände sen?

Avsikt

Jag frigör livskraft hos individer och grupper för större mening, ökad lätthet och mer glädje. Jag kombinerar mina Biodanza, MER (Myofascial Energetic Release) kroppsbehandling och mina coachkunskaper med min förståelse för kommunikation för att utbilda och utveckla grupper och individer mot mer livsenergi.

I korthet

Efter att ha jobbat med information, kommunikation och PR skiftade Gunilla riktning mot att arbeta med individer för att frigöra deras potential och möjligheter. Genom sin förmåga att lyssna, vara lyhörd och att inte väja för smärta och det svåra kan Gunilla snabbt skapa förändring hos sina klienter. Hennes verktyg är Biodanza, MER, Myofascial energetic Release och coachning allt i syfte att frigöra livskraft för ökad glädje, njutning och lätthet.

Erfarenhet

2005 –           Gunilla Janmark Coaching, ägare
Många av oss längtar efter något mer, men alla har vi inte förmågan att själva skapa förändring. Gunilla Janmark Coaching hjälper individer, grupper och organisationer att frigöra sin livskraft. Några axplock:

 • 2023 Startade att ge kroppsbehandlingar av fascian.
 • 2014 Började facilitera grupper i Biodanza
 • 2009- utvecklar och håller workshopsutbildningar baserade på Nonviolent communication
 • 2011 utvecklade och höll en workshop på Internationella coachförbundets (ICF) andra nationella konferens i Sverige
 • 2010 utvecklade och ledde projektet Din EGEN väg som var en föreläsningsserie och utbildning i personlig utveckling som riktade sig till unga tjejer. Finansierad av Länsstyrelsen och EU.
 • 2009-2011 Jobbcoaching för Arbetsförmedlingen.

 

2022               Arbetshandledare, skapar mening och ger stöd i vardagen till funktionsvarierade inom daglig verksamhet.

2016-2022  Pedagog, klasslärare, mentor, olika uppdrag som pedagog på framförallt låg- och mellanstadiet. Omsatte min förmåga att skapa kontakt, bemöta, bygga relationer och skapa gruppgemenskap och att strukturera, planera, genomföra och dokumentera.

1997-2002, 2003-2004, Heltidsmamma

1999-2000 Babysimsinstruktör, instruktör på Babysimmet Linnea, senare startade jag upp Delfinens babysim år 2000.

1995-96       Projektledare AKLA AB och Framtona AB
Initierade och genomförde projekt i syfte att utveckla organisationerna.

1990-95       Informatör på Mälarskog och PR-konsult Jerry Bergström AB

Förmågor

Några av mina förmågor som kom väl till pass när jag skapade och tillämpade en struktur för kommunikation på Mälarskog och senare på Jerry Bergström AB, när jag startade Delfinens babysim och när jag drivit mitt eget företag.

 • Lyhördhet
 • Nyfikenhet
 • Orädd
 • Hängivenhet
 • Kreativitet
 • Kommunikations förmåga
 • Förmåga att producera

 

Utbildning och certifiering

2023 –          MER, Myofascial Energetic Release, en djupgående kroppsbehandling med fokus på att bearbeta fascian, det stora nätverk som bindväven utgör.

2019           Didaktisk lärare i Biodanza genom IBF, International Biodanza Federation

2014           Biodanza Faciliterare Examen från Biodanza School, Norway, en treårig utbildning för att frigöra livskraft genom rörelser till musik utvecklad av Rolando Toro, Chile. Fördjupningar:

 • The Hero´s Journey med Flavio Bufetti, 2023
 • Biodanza and the Four Elements med Helene Levy Benseft
 • Biodanza Children and Adolescent med Monica Turco
 • Biodanza Voice and Percussion, med Sergio Cruz
 • Biodanza and Self-esteem med Helene Levy Benseft

 

2010           PCC, Professiona Certified Coach Certification,genom Internationella coachförbundet.

2010           Living the Energies of the Needs, internationell träning i Nonviolent communication med Robert Gonsalez, i Tyskland.

2009          Lönsamt engagemang, nio månaders ledarskapssprogram för kvinnliga entreprenörer.

2009          Medlingsutbildning, Nonviolent communication John Kinyon, 3 dagar Sverige

2008 – 09 Ettårsprogram i Nonviolent communication, 15 dagar Sverige.

2008          IIT, International Intensive Training i Nonviolent communication, med Marshall Rosenberg, Schweiz.

2007           PRINT Certified Coach, USA. Certifierad i verktyget PRINT.

2006           Balansekonomi, nycklar till ett rikare liv, Sverige.

2003 – 05 Coach Training Program, CoachU, USA.

1996            Psykosyntesutbildning, Psykosyntesakademin grundkurs 5 dagar

1990            Jägmästare, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå.

1988            Kommunikationsvetenskap, 20 p Umeå universitet.

Till början av sidan