Gunillas CV

Avsikt

Jag frigör livskraft hos individer, grupper och organisationer för större mening, ökad lätthet och mer glädje. Jag kombinerar mina coachkunskaper med min förståelse för kommunikation och andra verktyg för att utbilda och utveckla grupper och individer mot mer livsenergi.

I korthet

Efter att ha jobbat med kommunikation och PR skiftade Gunilla riktning mot att arbeta med individer och deras potential och möjligheter. Gunilla är en utmärkt kommunikatör, både verbalt och skriftligt, en lyhörd presentatör och en effektiv organisatör. Hon coachar individer och utbildar grupper i effektiv kommunikation. Genom hennes coachning, interaktiva workshops och utbildningar inspireras människor att göra dynamiska och personliga förändringar.

Erfarenhet

2005 –           Gunilla Janmark Coaching, ägare
Många av oss längtar efter något mer, men alla har vi inte förmågan att själva skapa förändring. Gunilla Janmark Coaching hjälper individer, grupper och organisationer att frigöra sin livskraft. Några axplock:

 • 2009- utvecklar och håller workshopsutbildningar baserade på Nonviolent communication
 • 2011 utvecklade och höll en workshop på Internationella coachförbundets (ICF) andra nationella konferens i Sverige
 • 2010 utvecklade och ledde projektet Din EGEN väg som var en föreläsningsserie och utbildning i personlig utveckling som riktade sig till unga tjejer. Finansierad av Länsstyrelsen och EU.
 • 2009-2011 Jobbcoaching för Arbetsförmedlingen.

 

1997-2002, 2003-2004, Heltidsmamma

1999-2000     Babysimsinstruktör, instruktör på Babysimmet Linnea, senare startade jag upp Delfinens babysim år 2000.

1995-96        Projektledare AKLA AB och Framtona AB
Initierade och genomförde projekt i syfte att utveckla organisationerna.

1990-95        Informatör på Mälarskog och PR-konsult Jerry Bergström AB

Förmågor

Några av mina förmågor som kom väl till pass när jag skapade och tillämpade en struktur för kommunikation på Mälarskog och senare på Jerry Bergström AB, när jag startade Delfinens babysim och när jag drivit mitt eget företag.

 • Lyhördhet
 • Nyfikenhet
 • Orädd
 • Hängivenhet
 • Kreativitet
 • Kommunikations förmåga
 • Förmåga att producera

 

Utbildning och certifiering

2011 –           Biodanza School, Norway, en treårig utbildning för att frigöra livskraft genom rörelser till musik utvecklad av Rolando Toro, Chile.

2010             PCC, Professiona Certified Coach Certification,genom Internationella coachförbundet.

2010             Living the Energies of the Needs, internationell träning i Nonviolent communication med Robert Gonsalez, i Tyskland.

2009             Lönsamt engagemang, nio månaders ledarskapssprogram för kvinnliga entreprenörer.

2009             Medlingsutbildning, Nonviolent communication John Kinyon, 3 dagar Sverige

2008 – 09     Ettårsprogram i Nonviolent communication, 15 dagar Sverige.

2008             IIT, International Intensive Training i Nonviolent communication, med Marshall Rosenberg, Schweiz.

2007             PRINT Certified Coach, USA. Certifierad i verktyget PRINT.

2006             Balansekonomi, nycklar till ett rikare liv, Sverige.

2003 – 05  Coach Training Program, CoachU, USA.

1996             Psykosyntesutbildning, Psykosyntesakademin grundkurs 5 dagar

1990             Jägmästare, Sveriges Lantbruksuniversitet, Umeå.

1988             Kommunikationsvetenskap, 20 p Umeå universitet.

[divider scroll_text=”Till början av sidan”] [space height=”20″]