Vision, mission, värderingar, bidrag, mål

Min vision

Min vision är hälsosamma individer och livskraftiga företag i en värld som tar ansvar för invånarna, miljö och framtiden.

Min mission

Min mission är att frigöra livskraft hos individer och grupper genom att sätta livet och livets signaler i centrum, så att potentialen hos individen tas tillvara.

Mina värderingar

Mina värderingar handlar om

  • Empati

När vi skapar en djup kontakt med oss själva eller med en annan person kan en genomgripande förändring äga rum. Jag vill bidra till den energin och den upplevelsen.

  • Äkthet

Ju mer uppriktiga vi kan vara mot oss själva och mot vår omvärld desto solidare grund kan vi bygga att stå på. Äkthet kräver mod, insikt, nyfikenhet och sårbarhet – alla viktiga värden var och en för sig.

  • Respekt

Det finns alltid ett val och vi kommer alla att välja olika. Det är det som skapar diversitet och mångfald. För att vi ska kunna utvecklas gemensamt trots olika utgångslägen krävs respekt.

  • Integration

Människan har lätt att skapa splittring både inom oss själva och mellan varandra. Vi behöver lära oss mer om försoning och att omfamna det som är, endast då kan vi läkas och bli hela.

  • Förståelse

Att med öppenhet, med nyfikna ögon närma oss själva, andra eller livet självt lägger grunden till att vi ska skapa förståelse för oss själva och andra.

  • Kontakt

Jag vill bidra till kontakt inom oss och mellan oss på ett mentalt, själsligt, andligt och fysiskt plan.

Mitt bidrag

Jag vill bidra till människors utveckling genom min förmåga att lyssna, förstå, se samband och med stöd av min intuition, så att kontakt skapas hos individer och människor emellan och att de känner sig sedda, lyssnade till och förstådda och därmed själva finner lösningen till sina utmaningar.

Mitt mål

Mitt mål är att kontinuerligt öka min förståelse och kunskap om och förmåga att frigöra livskraft med hjälp av verktygen coachning, Nonviolent communication och Biodanza. Jag vill etablera Biodanza i Sverige och med ett öppet sinne undersöka var det finns möjlighet att introducera Biodanza. Jag hoppas på skolan, inom vården och i organisationer. Jag vill också undersöka och se hur jag kan förena Nonviolent communication med Biodanza som ett verktyg för att skapa kontakt och kommunikation på djupet.

[divider scroll_text=”Till början av sidan”] [space height=”20″]