• DIN VÄG
    Min empati, äkthet, respekt, förståelse, intuition och insikt är några av de förmågor jag vill bidra med när du jobbar med ditt liv.

Vision

Min vision är hälsosamma och livskraftiga individer som tar ansvar för sig själva, sina medmänniskor, miljön, samhället och framtiden.

Mission

Min mission är att frigöra livskraft hos individer och grupper genom att sätta livet och livets signaler i centrum, så att potentialen hos individen tas tillvara.

Värderingar

Mina värderingar handlar om

  • Empati

När vi skapar en djup kontakt med oss själva eller med en annan person kan en genomgripande förändring äga rum. Jag vill bidra till den energin och den upplevelsen.

  • Äkthet

Ju mer uppriktiga vi kan vara mot oss själva och mot vår omvärld desto solidare grund kan vi bygga att stå på. Äkthet kräver mod, insikt, nyfikenhet och sårbarhet – alla viktiga värden var och en för sig och storslagna tillsammans.

  • Respekt

Det finns alltid ett val och vi kommer alla att välja olika. Det är det som skapar diversitet och mångfald. För att vi ska kunna utvecklas gemensamt trots olika utgångslägen krävs respekt.

  • Integration

Människan har lätt att skapa splittring både inom oss själva och mellan varandra. Vi behöver lära oss mer om försoning och att omfamna det som är, endast då kan vi läkas och bli hela.

  • Förståelse

Att med öppenhet, med nyfikna ögon närma oss själva, andra eller livet självt lägger grunden till att vi ska skapa förståelse för oss själva och andra.

  • Kontakt

Jag vill bidra till kontakt inom oss och mellan oss på ett mentalt, själsligt, andligt och fysiskt plan.

Bidrag

Jag vill bidra till människors utveckling genom min förmåga att lyssna, förstå, se samband och med stöd av min intuition, så att kontakt skapas hos individer och människor emellan och att de känner sig sedda, lyssnade till och förstådda och därmed själva finner lösningen till sina utmaningar.

Mål

Mitt mål är att kontinuerligt öka min förståelse och kunskap om och förmåga att frigöra livskraft med hjälp av verktygen Biodanza, MER, djupgående kroppsbehandling, coachning och Nonviolent communication, ett förhållningssätt till livet . Jag vill etablera Biodanza i Sverige och med ett öppet sinne undersöka var det finns möjlighet att introducera Biodanza. Jag hoppas på skolan, inom vården och i organisationer. På samma sätt vill jag nå ut med MER till individer så att de kan leva med mindre smärta, ökad rörlighet och större välbefinnande. Jag vill också undersöka och se hur jag kan tillämpa Nonviolent communication i mitt egna liv och i min kommunikation med andra för att bygga bättre relationer med större förståelse, respekt och mer djup.

Till början av sidan

Gunilla Janmark Coaching - Connecting people!