• Workshops
  Jag erbjuder och skapar gärna nya workshops i syfte att förgylla och fördjupa våra liv och bjuda på nya perspektiv.

Workshops

En workshop är ett lättsamt och kreativt sätt att ta till sig nya perspektiv och reflektera lite djupare inom ett ämne. Jag har utvecklat några workshops som alla syftar till att ge dig nya perspektiv på livet.

 • Inre ledarskap
 • Spelet
 • Livspusslet
 • Energitjuvar
 • Tillåtandets konst
 • Meningen med livet

 

De flesta workshops kan utformas från en timma till halvdagar eller heldagar. Det beror på hur djupt ni är villiga att gå.

* Inre ledarskap

Vi är alla födda till att vara ledare – i varje fall ledare i våra egna liv. Här ges du möjlighet att reflektera över ditt egna ledarskap.

Syfte

Att du tänker till hur du lever ditt liv, dina val och dina möjligheter.

Innehåll

 • Förebilder
 • Stjärnor och stjärnbilder
 • Alla är ledare
 • Att hantera misslyckanden
Till början av sidan

* Spelet

Genom att se livet som en metafor för spelet kan vi på ett lättsamt och konkret sätt närma oss komplexa områden av våra liv.

Syfte

Att ta ett stadigt grepp om ett område av ditt liv eller en del av det så att du blir en vinnare i ditt egna liv.

Innehåll

Tillsammans kartlägger vi:

 • Spelidén
 • Spelplanen
 • Medspelarna
 • Spelreglerna
 • Spelägaren

Slutligen sätter vi dig som spelägare i centrum och ringar in dina närmsta drag.

Till början av sidan

* Livspusslet

Genom en ökad förståelse och respekt för mekanismerna bakom livspusslet kan göra ditt liv bli mer lockande, spännande och utvecklande.

Syfte

Skapa förståelse för hur vi kan få livspusslet att bli mer hanterbart och njutbart.

Innehåll

Ur innehållet:

 • Vision
 • Svårighetsgrad
 • Att vända rätt
 • Tålamod
 • Strategier
 • Energitjuvar
Till början av sidan

 * Energitjuvar

Energitjuvar stjäl din energi på olika sätt. Identifierar du dem kan du sedan skapa strategier för att stoppa läckaget.

Syfte

Hjälpa dig att identifiera dina energitjuvar och klargöra vad du vill göra åt dem.

Innehåll

 • Definition av energitjuv
 • Kartläggning av energitjuvarna
 • Signaler
 • Strategier
Till början av sidan

* Tillåtandets konst

Vi lever i en kultur där vi dömer oss själva och andra och utvecklar både skuld och skam. Vad skulle hända om du blev mer tillåtande mot dig själv och mot andra?

Syfte

Öppna våra ögon för vad som händer när vi dömer och visa på vad som kan ske om vi istället börjar tillåta.

Innehåll

 • Definition
 • Hinder
 • Hjärnspöket
 • Sinnenas betydelse
 • Viktiga distinktioner
 • Tillåtandets konst
Till början av sidan

* Meningen med livet

Finns det någon mening med livet?

Syfte

Skapa klarhet i ditt livs mening.

Innehåll

 • Formulera meningen med ditt liv
 • Reflektera över hur det återspeglas i ditt liv
 • Vad är viktigt?
 • Vad står i vägen?
 • Skapa förändring
 • Definiera nästa steg
Till början av sidan