• Återspegling
    Läs hur mitt arbete landar hos mina klienter.

Coachning, referenser och feedback

”Jag har fått ett nytt sätt att se på mitt liv och vilka möjligheter det innehåller. Jag uppskattade djupet, närvaron och utmaningarna. Det har varit otroligt nyttigt och lärorikt. Jag är tacksam att jag fick uppleva detta.”

Jan Rydberg

”Coachingen har för mig varit totalt livsavgörande. Det finns inga möjligheter att fullt ut beskriva vad Gunillas coachning har gjort för mig som person… … den har gett mig ett inre lugn. Det är också något jag har fått bekräftat genom spontana kommentarer från personer i min omgivning då de har påtalat att jag har fått en annan, mer harmonisk, utstrålning.

Coachningen har också gett mig en klarhet i vad jag vill med mitt liv, om vem jag är som person. På sätt och vis kan man säga att jag, med Gunillas hjälp, äntligen har hittat hem.”

Ingrid Hyttsten, Länsveterinär

”Jag har fått bättre förståelse och acceptens till mina reaktioner i förhållande till stress, målsättningar och värderingar. Gunilla kändes rak, vänlig och närvarande med mycket livskraft. Hon är en livsnjutare som har entusiasm för det hon gör och är en person som är genuint intresserad av människor på det viset att hon också arbetar med att bidra till andras utveckling. Hon är vänlig, ställer utmanande frågor och har god positiv energi.

Coachningen har gett mig små steg på vägen var gång vi har haft en session. Jag får med mig små citat som jag sparar och tar fram för att använda i rätt mindset. Även insikterna som kommer fram vid summeringen av varje tillfälle. Allteftersom Gunilla lär känna mig använder hon det i coachningen och det gör att hon på så vis bekräftar mig och stämmer av att hon förstått rätt – vilket hon oftast gör. Det är väldigt bra och viktigt för mig och gör att jag känner att vi har en god dialog och jobbar med samma frågeställning.”

Teresa Wiklund, rekryterare

 ”Jag har fått kännedom över vad som har styrt mig och sett mina egna styrkor och känner mig lugnare. Gunilla är mycket proffsig i det hon gör. Hon har en förmåga att plocka fram hinder som jag inte hade sett och förstå orsakerna till mitt handlande. Gunilla har ett brett register att få fram det som har stört mig.

Det har varit så många givande, häftiga, smärtsamma och växande samtal under coachningens gång. Att få coachning av Gunilla är som att ge sig själv en växande ”

Sonja Bergström Thillenius, Forever Living Products

 ”Jag har lärt mig gå på min ”magkänsla” när jag känner mig tveksam. Gunilla brinner för att hjälpa andra och att på ett mycket avspänt sätt dela med sig av det hon kan. Hon är en bra lyssnare.”

Rose-Marie Lyckebrandt

”Jag har fått och uppnått saker som känns viktigare än de förväntningar och målbilder jag hade i början. Telefonsamtalen fungerade jättebra och var tidseffektiva, jag var skeptisk först, men förstod att jag inte behöver ha ögonkontakt. Jag fick många utmaningar i livet när jag började jobba med Gunilla och jag gick in i utmaningarna med en annan medvetenhet än jag annars skulle ha gjort och fick ett annat resultat.

Processingenjör, Forsmarks Kraftverk

”Jag fick nya tankesätt, en ny dörr har öppnats som jag inte såg tidigare. Även tankar som jag har haft tidigare har växt. Gunilla är ganska bestämd och vill gå framåt. Rak på sak, ärlig och bryr sig. Jag uppskattade hennes uppriktighet. Jag har lärt mig att gå in i mig själv, att ställa frågor till mig själv. Detta har funkat bra då jag öppnat mig själv mer och mer både för mig själv och andra. Coachningen har varit ett väldigt bra sätt för mig att lära känna mig själv mer.”

Amina Touray

 ”Jag har lärt mig tanketekniker för att bli mer positiv. Bra tips på hur jag går vidare med min mentala träning för att bli gladare och kunna utnyttja allt det jag redan fått till skänks i livet. Gunilla vågar vara rakt på sak, engagerar sig i människor hon möter och har enorm energi. Hon inspirerar och känns som en stark personlighet. Hon är bra på att lyssna, bra på att hitta kärnproblemet och ställer kompletterande frågor för att verkligen kunna koncentrera sig på det som behöver ändras.”

Anonym tvåbarnsmamma

”Gunilla slår huvudet på spiken när det gäller att hitta problemen och hjälper till att formulera dem på ett sätt jag inte tänkt på tidigare. Att sätta upp målbilder för relationer, boende, ekonomi, jobb, mm och att våga tro på att livet kan bli så har fungerat för mig. Att vara tacksam för det jag har för att kunna njuta av livet som det är nu och få positiv energi till att jobba vidare har också fungerat bra för mig. Jag har fått en bra start att gå vidare med positiva tankemönster och jag har blivit inspirerad att läsa vidare och lära mig mer hur ens egna tankar, enbart, kan påverka livet.”

Anonym mamma

”Första kontakten kändes otroligt bra. Tack vare coachningen har jag blivit gladare, får mer gjort i vardagen, har fått en annan syn på min situation, att om jag ska lyckas så är det jag själv som ska göra något. Gunilla är en förtroendeingivande och god person som får andra människor att känna sig värda något. Jag mådde jättebra av coachningen och jag behöver mer.

Benthe Strömberg, sångerska

”Jag har lärt mig stanna upp i vardagen och tänka efter vad jag verkligen vill ha ut av livet. Gunilla vet vad hon pratar om. Hon är en bra lyssnare som ställer bra och tänkvärda frågor som fick mig att verkligen fundera på vad jag tycker om saker. Coachningen är verkligen at rekommendera.”

Sara Mathiasson

”Coachningen var proffsig och personlig på samma gång. Med exempel ur egna livet blir det lätt att relatera till och spinna vidare på att samtala med en medmänniska och inte bara en coach. Jag fick spinna på mina planer och reflektera. Genom att uttala och prata med någon som ser situationen utifrån har det gett mig mer klarhet i mina visioner.

Gunilla är en person med intresse för människor och mycket bra på samtal. Jag tror att hon är en person som har gått igenom mycket själv och reflekterat över sitt eget liv. Hon ger ett intryck av att känna sig själv och sina känslor väl. Jag får en känsla av att hon tillämpar det på ett positivt sätt i coachningen.

Gunilla är bra på att vilja tolka rätt och formulera sig på ett sätt som gör det möjligt för mig som blir coachad att definiera om hennes tolkning är rätt som jag tänkt mig den. Det ger en trygghet i att hon inte lämnar något som självklart. Jag tycker att Gunilla även är en rolig person, med humor som känns väldigt personlig. Mitt i alla djupa funderingar och resonemang utifrån sin bästa vetskap, påminner detta humoristiska inslag en om att man bara är människa, mitt upp i allt.

Gunilla är professionell i det hon gör, humoristisk, och intresserad på ett sätt som förmedlas till mig som blir coachad. Det har varit mer givande än jag trodde att det skulle vara från början, trots att jag gick in utan att känna att jag hade något egentligt problem, så var det jättebra samtal med Gunilla. Det fanns ett helhetsperspektiv och gav stimulans för livsfilosofin utan att behöva utgå från något egentligt problem.”

Teresa Wiklund, student

”Gunilla är bra på att lyssna, vända på saker och få en att tänka i nya banor, se saker från alternativa håll. Hon får en att tänka efter vad man verkligen vill. Gunilla var bra på att hålla samtalet igång utan att det kändes ansträngt och min känsla efter första samtalet var mycket positivt. Jag har fått ut två gåvor:

  1. Min röda tråd. Det innebär att jag medvetet jobbar på att bara leva i nuet. Jag gör något som är kul (tränar, läser…) tills jag är nöjd med det. Sen sätter jag mig och är bara helt stilla tills jag kommer på vad jag vill nu (dricka te, gå och handla, ringa någon, surfa eller…) Jag har nästan helt slutat planera in saker, jag lämnar allt öppet och litar på att det kommer att ordna sig. Och det gör det! Jag har i princip slutat att oroa mig för saker (det behövs ju inte när man bara är här och nu!) Jag är sällan eller aldrig stressad. Jag sover bättre. Jag har mer lust och inspiration, i stället för måsten och yttre motivation. När jag pratade med Gunilla var jag redan på väg åt detta håll, men jag fick bekräftelse och blev påhejad och jag började verkligen leva det. Allt det här är ganska fantastiskt för mig eftersom jag i mitt ”förra liv” jagade mig själv in i den berömda väggen och in i en långtidssjukskrivning för en hjärna som inte fungerade längre.
  2. Det andra är tipset om hemsidan Choosing Prosperity (www.choosingprosperity.com). Otroligt intressant och givande, har satt igång en kedja av inspirerande händelser i mitt liv.”

Linn Nedergård

”Gunilla brinner 100% för det hon gör och man kan lita på henne. Hon är lyhörd, rak och kommer fram till ”pudelns kärna” genom tydliga men inte lätta frågor. Gunillas sätt att lotsa mig fram till ärliga svar och att ge utrymme för formulering och eftertanke till nästa coachingtillfälle. Jag fick coaching i exakt rätt tidpunkt och den hjälpte mig att vara glasklar i minst en jobbig relation.”

Christina Wernström

”Gunilla är lyhörd och vill det bästa för mig. Hennes styrkor är tydlighet och en god vilja. Där det finns en vilja går det att nå ett mål.”

Marie Wibergh

”Jag fick stöd att sortera ut olika förhållningssätt i livet och att tydliggöra mitt förhållningssätt till några av dem. Gunilla är öppen, positiv och stödjande. Hon lyssnar och återkopplar vad hon uppfattar. Det var ett utmärkt sätt att analysera mitt förhållningssätt till olika aspekter i livet och finna min potential till utveckling.”

Anonym

”Coachningen har gett mig en ökad tro på mig själv och det jag vill göra i framtiden och därmed ökat inre lugn. Det har varit som en påminnelse till mig själv om vad jag ska tänka på för att må bra och fokusera bättre på det jag vill göra. Gunilla är en förtroendeingivande och öppen person som är lätt att få kontakt med. Gunilla är lyhörd, uppmuntrande, stöttande, delar även med sig av sig själv.

Gunilla hör vad man säger och inte säger. Jag kände direkt att jag kunde öppna mig för Gunilla. Gunillas tips om att visualisera framtiden har fungerat mycket bra för mig. Coachningen har hjälpt till att öka min medvetenhet om mina tankar, mitt beteende och agerande och det har blivit lättare att ändra mitt beteende i positiv riktning.”

Anna Knuts

Till början av sidan