• Karta och kompass
    Ibland kan vi komma vilse trots att vi både har karta och kompass.

Med karta och kompass i verkligheten

Den här planeten behöver fler människor som är nöjda med sig själva, med det liv de lever, sin familj, sitt arbete och sina vänner. Mitt jobb handlar om att stödja människor att stärka sitt inre ledarskap och att hitta sin inre kompass. När vi hittar vår inre kompass blir livet lättare, eftersom vi vet i vilken riktning vi vill gå. Om vi dessutom ägnar lite tid åt att tyda kartan där vi lever våra liv, så blir livet än lättare. Men ibland händer det saker som vi inte är beredda på.

Vi kan bli bemötta på ett sätt vi inte räknat med, vi kan drabbas av sjukdom, förluster och andra oförutsedda händelser. Då hjälper varken karta eller kompass. Vi brukar hantera detta genom att utveckla strategier för överlevnad. Strategierna kan fungera bra i början, men gamla förlegade strategier är begränsande. De blockerar vår livskraft. Då gäller det att skapa nya förhållningssätt som hjälper oss att komma vidare. Här är det bra att jobba med en coach.

Jag hjälper dig gärna att hitta din inre kompass, din karta och att frigöra din inre livskraft. Jag vill bidra till ökad mening och liv. Min övertygelse är att vi alla bär våra förmågor inom oss.