Gunilla och kommunikation

Det uppstår både ilska och smärta när kommunikationen inte fungerar.  Trots det finns det få ställen där vi får lära oss förstå hur vi kan kommunicera – vi förutsätts bara kunna det.

Nonviolent communication (NVC) är ett förhållningssätt som syftar att väcka vår medkänsla, en förmåga vi alla föds med. Medkänslan väcks genom att vi lyssnar antingen till våra egna känslor och behov eller till motpartens . På så sätt kan djupa relationer skapas.

Kontakten med Nonviolent communication har förändrat mitt liv: det har fått mer mening, kontakten med mina barn har fördjupats, jag förstår mig själv och andra bättre och jag har lättare för att skapa kontakt med dem jag möter.

Vill du skapa andra resultat i din kommunikation?