• Resultat
  Det är viktigt att vi ser de förändringar vi gör när vi jobbar med utveckling.

Resultat

Det är viktigt att vi tar oss tid att se de förändringar vi gör när vi arbetar med utveckling. Här är några av de resultat mina klienter har noterat efter att vi jobbat tillsammans. Låt dig inspireras!

 1. Inre lugn.
 2. Inre glädje.
 3. Större självkänsla.
 4. Livsglädje.
 5. Förmåga att se det viktiga i tillvaron.
 6. En annan utstrålning.
 7. Känsla av att känna att allt är möjligt.
 8. En större tro på min egen kapacitet.
 9. En känsla av att vara vuxen.
 10. En känsla av att vara hel.
 11. Större förståelse för min främsta oro.
 12. Skalat av oviktiga saker i livet och därmed minskat livsstressen.
 13. Förstått vad jag behöver för att må bra.
 14. Fått ordning på mitt känsloliv.
 15. Hopp.
 16. Skapat tydligare målbilder.
 17. Minskad oroskänsla.
 18. Kontroll över tillvaron.
 19. Hittat min plats i livet.
 20. Lagat min trasiga själ.
 21. Snällare mot mig själv.
 22. Förstår mitt beteende bättre.
 23. Jag kan säga nej mycket, mycket lättare.
 24. Jag ser mina fördelar.
 25. Jag är inte så hård mot mig själv.
 26. Jag ser mina styrkor.
 27. Jag ser mina svagheter och det är helt OK.
 28. Jag behöver inte göra STORA saker för att duga.
 29. Livet känns lättare.
 30. Jag känner mig helt enkelt nöjdare.
 31.  Jag är lugnare.
 32.  Jag är mindre dömande mot mig själv och andra.
 33. Tänker på ett annat sätt nu.
 34. Jag kan hantera och bemöta mina inre signaler på ett konstruktivt sätt.
 35. Ökad medvetenhet i livet i stort och i mina val (självkänsla).
 36. Ökad energi. – energibovarna har identifierats och lindrats och saker som ger mig energi får större utrymme.
 37. Genom att själv aktivt delta i att förändra arbetet på jobbet har det blivit roligare och jag har även hittat energi här.
 38. Jag gör mer nytta på jobbet!
 39. Jag har blivit ”fastare” och ”stadigare” i min person, vilket gör att jag är mindre konflikträdd och jag är inget lätt byte för en person som av någon anledning vill göra mig illa.
 40. Jag ser livet från den ljusa sidan.
 41. Mitt förhållningssätt till mina barn har förändrats. Och jag ser att det får positiv effekt och att de utvecklas åt rätt håll.
 42. Jag har blivit varse att jag alltid kan påverka mitt eget liv – få saker ligger hos någon annan eller i någon yttre omständighet.
 43. Jag har kommit igång med min hälsa.
 44.  Jag äter bra.
 45.  Jag motionerar regelbundet.
 46. Jag har tagit itu med mitt sockerberoende.
 47. Jag har tagit itu med nack- och ryggproblem.
 48. Jag har tagit itu med dåligt blodvärde.
 49. Jag har blivit friare i mina tankar.
 50. Jag har fått mitt tankemönster ifrågasatt av en person som är objektiv och inte känner mig sen förut. Det har gett nya infallsvinklar.
 51. Jag har insett att det krävs ansträngningar att styra sina tankar men också märkt att det faktiskt fungerar.
 52. Det känns som att jag har gjort något bra för mig och min familj genom att ta bort lite av den negativa energi som fyllt min hjärna de senaste åren.
 53. Insikt om att positiva tankar om framtida mål som inte finns än är lika sanna som negativa tankar om tråkiga saker som inte har inträffat ännu. Att då väja de positiva tankarna ger mycket bättre resultat i slutändan och gör mig till en trevligare person för omgivningen.
 54. Inspiration att verkligen ta tag i den ”andliga” delen av mig själv och mod att vara lite flummigare
 55. Jag har svårt att skämma bort mig själv men jag har fått insikt om att jag först och främst måste må bra själv för att orka ta hand om min familj och mina vänner
 56. Jag har också vågat tro mer på framtiden, vågar hoppa och hoppas på att på att det går bra i stället för åt pipan
 57. Vet inte om det är ett direkt resultat av coachningen men i söndags skrev vi kontrakt på ett hus i vårt favoritområde där vi helst av allt velat bo och det till ett pris som inte ruinerar oss. Besiktningen av huset är inte klar än men vi har vågat skriva på kontraktet och betalat handpenning. Hurra!
 58. Jag har fått inspiration att gå vidare med coachning och kommer troligtvis att göra det när saker och ting lugnat ner sig en aning.
 59. Jag har också tillåtit mig mer att tänka att jag är nöjd med det som är och att jag ska vara glad för det jag har och det jag orkar göra.
 60. Jag är gladare.
 61. Jag är friskare.
 62. Jag har bättre självförtroende.
 63. Jag arbetar bättre.
 64. Jag är snällare.
 65. Jag är mindre arg.
 66. Jag har hittat inspiration.
 67. Jag ser mig själv med mer positiva ögon.
 68. Kreativiteten har ökat.
 69. Jag har börjat ta promenader (tre i veckan).
 70. Jag har en bättre relation med min man.
 71. Se nu att jag faktiskt är skitduktig på det jag gör.
 72. Jag har fått mer energi.
 73. Jag är mer social.
 74. Jag skrattar mer.
 75. Jag tänker efter innan jag tar beslut och frågar mig vad jag egentligen vill göra.
 76. Jag känner mig säkrare i mina beslut.
 77. Vardagen känns lättare.
 78. Jag njuter mer av nuet.
 79. Jag känner en mindre stress inom mig.
 80. Jag kan ta ett steg tillbaka och tänka för att inte automatiskt följa efter i det stressade samhället.
 81. Jag tar tag i saker som jag har lagt på hög för att ”göra sedan”.
 82. Jag tog tag i en jobbig relation.
 83. Jag blev tydligare i att säga nej.
 84. Jag klarade min ryggoperation med ett inre lugn och tillit.
 85. Jag fick kontakt med min skyddsängel igen.
 86. Det är inte fel att inte orka ibland.
 87. Jag har fått kunskap om vad som driver mig.
 88. Jag har blivit bättre på att be om hjälp.
 89. Jag har kommit till insikt om att ”ömma punkter” inte alltid är så ömma när jag konfronteras med dem.
 90. Jag har lärt mig att ta kritik bättre.
 91. Jag har fått en tydligare bild av vad jag har att erbjuda.
 92. Det har hjälpt mig att tydliggöra vad jag har att erbjuda.
 93. Ser vad jag har åstadkommit.
 94. Bättre självkänsla.
 95. Jag känner vad jag kan bidra med.
 96. Jag kan stanna upp och andas vid stress.
 97. Jag kan komma i kontakt med harmonin.
 98. Jag kan komma i kontakt med min rädsla och min nyfikenhet och skapa lösningar.
 99. Jag kan vara mer direkt.
 100. Jag vet vad som är viktigt för mig, var gnistan finns.
 101. Jag har skapat en bättre rytm i livet.
 102. Jag tar bättre hand om mig själv.
 103. Jag är mer ödmjuk och mindre dömande.
 104. Inre trygghet.
 105. Återfått livsglädje.
 106. Bättre magkänsla.
 107. Bättre självkänsla.
 108. Bättre självförtroende.
 109. Tydliga livsmål.
 110. Sundare liv.
 111. Bättre CV.
 112. Stolthet.
 113. Tro på mig själv som coach.
 114. Bättre på att lyssna inåt.
 115. Bättre på att nå mina känslor.
 116. Se min roll i ett större sammanhang.
 117. Inse att det inte är mig det är fel på.
 118. Ett sundare förhållningssätt till mina tankar.
 119. Lättare att gå upp ur sängen på morgonen.
 120. Bättre nattsömn.
 121. Bättre på att förstå andra.
 122. Bättre ledarskap.
 123. Framtidstro.
 124. Jag känner mig mer som en giraff .
 125. Jag sänker axlarna i vardagen mer.
 126. Jag tar beslut för att ändra min livssituaion.
 127. Jag värderar min hälsa mer.
 128. Jag sköter om min hälsa mer.
 129. Jag värderar att jobba för att leva och inte leva för att jobba.
 130. Jag har större förståelse för mina grundvärderingar och när dessa kommer i ”kläm”.
 131. Jag accepterar i större utsträckning att jag är en mer kreativ och känslomässig person och har behov som är kopplat till det.
 132. Kostymen känns mindre trång.
 133. Ser vad jag har åstadkommit
 134. Bättre självkänsla.
 135. Jag känner vad jag kan bidra med.
 136. Jag kan stanna upp och andas vid stress.
 137. Jag kan komma i kontakt med harmonin.
 138. Jag kan komma i kontakt med min rädsla och min nyfikenhet och skapa lösningar.
 139. Jag kan vara mer direkt.
 140. Jag vet vad som är viktigt för mi, var gnistan finns.
 141. Jag har skapat en bättre rytm i livet.
 142. Jag tar bättre hand om mig själv.
 143. Jag är mer ödmjuk och mindre dömande.
Till början av sidan