• Att lyfta blicken
  Den som väljer att bli coachad behöver lyfta sin blick och våga föreställa sig något som inte existerar i dagsläget. För det krävs mod.

Varför coachning?

Av vilken anledning väljer människor att jobba med en coach? Hemligheten heter mod och motivation. This can be used device so that you can get more descriptive information relating to super jackpot. Det krävs mod att lyfta blicken och förstå att livet kan innebära mer än det jag upplever just nu. Dessutom behöver du en avsikt som skapar motivation. Här är några av mina klienters avsikter. Läs och låt dig inspireras!

 1. Jag vill bli mer självsäker.
 2. Jag vill lära mig bli en bra ledare, tala högt och få folka att tro på det jag säger.
 3. Jag vill verkligen lära mig mer om mig själv och hur jag kan utnyttja mina bästa egenskaper.
 4. Lära känna mig själv bättre.
 5. En större tillit/tro på mig själv.
 6. Ett lugn.
 7. Hitta min rätta plats just nu och prestera på en högre nivå.
 8. Få mer energi till allt jag vill göra men också lära mig hushålla med krafterna.
 9. Större välbefinnande totalt sett, med lägre stressnivå och mindre tunnelseende.
 10. Kunna se min inre potential och kunna glädjas över den.
 11. Våga utsätta mig för arbetslivets villkor.
 12. Hitta en inriktning på var jag ska söka plats för min arbetsprövning.
 13. Kunna ge ett rakt svar inför mig själv över vad jag vill göra inom de närmsta åren.
 14. Våga stå för vem jag är och var jag är/befinner mig i livet.
 15. Kunna svara ärligt och utan att tveka inför mig själv och andra i min närhet om vad som är viktigt och betyder något för mig.
 16. Få bättre självförtroende.
 17. Komma igång med sången.
 18. Hålla mig till det jag bestämmer mig för.
 19. Hantera konflikter.
 20. Hantera autoritärt beteende mot mig.
 21. Klara mitt perfektionistiska jag.
 22. Uppnå en bättre balans mellan arbete och privatliv genom att bli bättre på att sortera bland jobb.
 23. Hitta ett mål/en riktning med mitt jobb.
 24. Ta för mig mer och tillåta mig vara stolt över det jag gör. Både privat och i jobbet.
 25. Sortera upp mina tankar.
 26. Bättre självförtroende.
 27. Besvara frågan – Vad är nästa utmaning och behövs den?
 28. Råd om vägen jag ska välja efter min mammaledighet.
 29. Support i vad jag har för potential, hur jag kan utmana mig själv mer!
 30. Inblick i mitt liv – ur en objektiv synvinkel, för att förhindra ”att allt bara rullar på.”
 31. Större integritet.
 32. Mindre sårbarhet.
 33. Inte tiga och ”lida” men vara ärlig utan att såra.
 34. Se klarare på mina möjligheter och vilken väg jag skall gå för att uppnå dem.
 35. Fundera över min egen oförmåga att tillåta mig själv att misslyckas.
 36. Kunna se egna kompetenser lite mer okomplicerat och helst sluta ifrågasätta mig själv och det jag kan.
 37. Känna mig mer professionell.
 38. Bättre självförtroende (sluta tro att jag är en bluff).
 39. Bli stärkt i mina beslut och inte ifrågasätta dem hela tiden.
 40. Hjälp med att förstå vad jag vill.
 41. Hjälp med yrkesmässig styrning i livet.
 42. Hitta mig själv.
 43. Hitta energi.
 44. Att få känna mig nöjd med dagen.
 45. Kunna känna en bättre självkänsla.
 46. Mod.
 47. Större självinsikt.
 48. Kunskap.
 49. Hitta fokus.
 50. Personlig utveckling.
 51. Yrkesmässig utveckling.
 52. Att bli säkrare på att veta vad jag själv tycker och tänker. Att lära mig mer om hur jag själv uppträder/tänker i olika situationer.
 53. Att kunna coacha andra.
 54. Hitta min livsuppgift.
 55. Låta bli att påverkas negativt av andra.
 56. Lära mig ta kritik bättre.
 57. Vad jag ska bli när jag blir stor.
 58. Känna mig lugn och trygg. Stanna upp och tänka efter.
 59. Få mer ”kött på benen” att gå vidare i företagandet.
 60. Ska jag vara kvar på min arbetsplats?
 61. Lära mig att tro och lita mer till mig själv och mina beslut.
 62. Vara ärlig mot mig själv.
 63. Våga säga nej när jag inte vill.
 64. Reda ut vad jag vill prioritera efter min examen.
 65. Skapa ett taktiskt förhållningssätt.
 66. Trygghet i min tanke.
 67. Bättre självkännedom.
 68. Bättre fokusering.
 69. Bättre balans i tillvaron.
 70. Allmän vägledning i livet.
 71. Tips om hur jag kan förstå mer om mig själv.
 72. Våga stå för vem jag är.
 73. Intressant att få feedback hur du uppfattar mig, mina styrkor och svagheter, vad som kan utvecklas…
 74. Hitta bättre balans i mitt liv och kunna hantrea krav och livsstormar bättre, samtidigt som jag behöver kunna sätta bättre gränser.
 75. Våga mer.
 76. Få driv i arbetssökandet.
 77. Att få stöd.
 78. Att få tala om tankar och idéer.
 79. Att finna rätt riktning.
 80. Att få stöd och motivation.
 81. Praktiska tips.
 82. Att få rätsida på vad jag egentligen vill/kan göra.
 83. Skaffa mig ett arbete där jag trivs och kan växa.
 84. Eventuellt må bra på min nuvarande arbetsplats.
 85. En framtida sysselsättning som anställd eller eventuellt som företagare.
 86. Ett inre lugn som leder mig mot nya spännande mål.
 87. Bli bättre på att förmedla en begriplig helhet till omgivningen.
 88. Att jag ska må så bra som jag kan och känna glädje.
 89. Veta va jag ska ha för mål i arbetslivet.
 90. Lära mig mer om mina vänner Ensamhet och Vemod J.
 91. Omorganisation. Omständigheter har fått mig ur balans och jag har blivit inåtvänd.
 92. Skapa nya mål i livet och använda min tid mer effektivt för att uppnå dem.
 93. Att kunna känna glädje över mig själv och mitt liv.
 94. Motivation.
 95. Lära mig ta hjälp av andra.
 96. Kunna föra en god dialog med min familj.
 97. Öka medvetenheten för och närvaron i nuet.
 98. Hitta balans i livet.
 99. Hitta tillbaka till mig själv.
 100. Mer balans och glädje i livet.
 101. Ta rätt beslut till förändring.
 102. Kraft och energi kring arbetssituationen.
 103. Vill jag/ska jag byta jobb?
 104. Förbättra min förmåga att hantera stress.