Den grundläggande grunden

Alla som har byggt med Kapla stavar vet att om vi inte börjar med en bra grund kan vi inte bygga högt. Utan en bra grund i livet kommer vi inte nå dit vi vill. Och vad är då en bra grund? Det finns många förmågor vi kan träna upp som underlättar för oss i livet. Det kan vara så enkelt
Läs mer →

Homo Sentiens

Max Tegmark föreslår i sitt sommarprat att vi ska byta namn på mänskligheten och lämna Homo Sapiens och i stället kalla oss Homo Sentiens, den kännande människan eller den upplevande människan, eftersom det är det som gör mänskligheten (och allt liv, min anmärkning) unikt. Det är vår
Läs mer →

Ett nytt trumfkort

Jag har plockat upp en ny trumf. Jag går igång när livet berörs på ett djupare plan och livskraft frigörs. Det började med coachning, sedan fann jag Nonviolent communication, därefter Biodanza. Alla fokuserar på att frigöra livskraft. Nu har jag funnit en ny blomma till min samling: M
Läs mer →

Nu vänder det…

Den 21 december vänder det. Det är årets längsta natt, sedan blir nätterna allt kortare och ljuset kommer sakta tillbaka. Under vintern vilar naturen på våra breddgrader. När jag skriver detta är marken täckt av snö. Men kraften i naturen är inte långt borta. Många träd och buskar har
Läs mer →

Tillit – nyckeln till framgång

Tillit. Ett litet ord med en stor kraft. Tillit handlar om förmågan att lita på att livet vill oss väl. Det vi är med om, de vi möter, det vi upplever. Tillit innebär avsaknad av oro, ångest och tvivel. I mina ögon är tillit nyckeln till framgång i livet. Kan vi leva i tillit kommer a
Läs mer →

Vikten att välja stämpel

Jag har deltagit på en fantastisk kurs i höst. En sak som nämndes var vikten av att vi själva väljer hur vi vill beskriva vår värld, att vi själva väljer våra etiketter. När andra sätter etiketter på oss tappar vi vår kraft. Nu när jag skriver detta minns jag hur etiketten ”ensa
Läs mer →

Den magiska transformationen

Jag minns när jag hörde ordet transformation för första gången. Det var något stort. Magiskt. Jag tror att det blev förklarat för mig som irreversibelt, det vill säga att man kan inte att gå tillbaka till det tidigare tillståndet. Man har nått en ny plats och ska fortsätta sitt liv dä
Läs mer →

Thank you God

För några år sedan hade jag en stark dröm som handlade om en läkare som besökte och vårdade min mamma när hon var sjuk. Läkaren var kortväxt, av kinesiskt ursprung och han kändes kompetent. När han hade gått hade han lämnat ett meddelande på huvudkudden. Där stod: THANK YOU GOD. WHAT
Läs mer →

Kompromiss kontra flexibilitet

Jag har funderat över kompromiss och flexibilitet i våra liv nyligen. I Biodanza tränar vi vår följsamhet och det gör att vi kan agera med en större flexibilitet i våra liv. Det underlättar i livet för både mig och min omgivning. Sedan har vi kompromisser vi också. En kompromiss inneb
Läs mer →

Ankh-korset – livets kors

Det var meningen att jag skulle få syn på ett kors med en cirkel och välja att googla på betydelsen av symbolen. Det visar sig vara ett Ankh-kors, en gammal egyptisk symbol för liv – både mänskligt och gudomligt. Ankhen representerar också nyckeln till insikt i mysterierna och d
Läs mer →