Paradiset är här!

Rolando Toro menade att vi lever i Paradiset utan att veta om det. Syftet med en Biodanzasession är att skapa ett sammanhang där deltagarna kan känna och uppleva harmoni, gemenskap och välbefinnande. Genom musiken, rörelser, gester och samspel stimuleras en känsla av lycka och tillfre
Läs mer →

Lever du med smärta?

Många människor går omkring och har ont i kroppen på olika sätt: i höften, i knäet, i ryggen, i huvudet. Kroppen signalerar på olika sätt till oss när något inte står rätt till. Och väldigt många av oss väljer att inte lyssna till signalerna. Det leder ofta till att signalerna förvärr
Läs mer →

Vad är Biodanza?

Jag får ofta frågan ”Kan du förklara vad Biodanza är?” och mitt svar är ”Nej, det kan jag inte”. En av mina Biodanzalärare sa en gång att de som frågar vad Biodanza är för något ofta vill ha ett logiskt svar. De ställer frågan från huvudet och vill ha ett svar
Läs mer →

10-årsjubileum!

För drygt 10 år sedan hade jag kommit så långt med min Biodanzautbildning att jag skulle få börja hålla i egna sessioner under handledning. I drygt tre år hade jag rest en gång i månaden till Norge för att delta i utbildningen. Jag minns det som att jag reste till Norge och kastades i
Läs mer →

Den grundläggande grunden

Alla som har byggt med Kapla stavar vet att om vi inte börjar med en bra grund kan vi inte bygga högt. Utan en bra grund i livet kommer vi inte nå dit vi vill. Och vad är då en bra grund? Det finns många förmågor vi kan träna upp som underlättar för oss i livet. Det kan vara så enkelt
Läs mer →

Homo Sentiens

Max Tegmark föreslår i sitt sommarprat att vi ska byta namn på mänskligheten och lämna Homo Sapiens och i stället kalla oss Homo Sentiens, den kännande människan eller den upplevande människan, eftersom det är det som gör mänskligheten (och allt liv, min anmärkning) unikt. Det är vår
Läs mer →

Ett nytt trumfkort

Jag har plockat upp en ny trumf. Jag går igång när livet berörs på ett djupare plan och livskraft frigörs. Det började med coachning, sedan fann jag Nonviolent communication, därefter Biodanza. Alla fokuserar på att frigöra livskraft. Nu har jag funnit en ny blomma till min samling: M
Läs mer →

Nu vänder det…

Den 21 december vänder det. Det är årets längsta natt, sedan blir nätterna allt kortare och ljuset kommer sakta tillbaka. Under vintern vilar naturen på våra breddgrader. När jag skriver detta är marken täckt av snö. Men kraften i naturen är inte långt borta. Många träd och buskar har
Läs mer →

Tillit – nyckeln till framgång

Tillit. Ett litet ord med en stor kraft. Tillit handlar om förmågan att lita på att livet vill oss väl. Det vi är med om, de vi möter, det vi upplever. Tillit innebär avsaknad av oro, ångest och tvivel. I mina ögon är tillit nyckeln till framgång i livet. Kan vi leva i tillit kommer a
Läs mer →

Vikten att välja stämpel

Jag har deltagit på en fantastisk kurs i höst. En sak som nämndes var vikten av att vi själva väljer hur vi vill beskriva vår värld, att vi själva väljer våra etiketter. När andra sätter etiketter på oss tappar vi vår kraft. Nu när jag skriver detta minns jag hur etiketten ”ensa
Läs mer →