Resultat sidebar

Några resultat:
 1. Inre lugn.
 2. Inre glädje.
 3. Större självkänsla.
 4. Livsglädje.
 5. Förmåga att se det viktiga i tillvaron.
 6. En annan utstrålning.
 7. Känsla av att känna att allt är möjligt.
 8. En större tro på min egen kapacitet.
 9. En känsla av att vara vuxen.
 10. En känsla av att vara hel.
 11. Större förståelse för min främsta oro.
 12. Skalat av oviktiga saker i livet och därmed minskat livsstressen.
 13. Förstått vad jag behöver för att må bra.
 14. Fått ordning på mitt känsloliv.
 15. Hopp.
 16. Skapat tydligare målbilder.
 17. Minskad oroskänsla.
 18. Kontroll över tillvaron.
 19. Hittat min plats i livet.
 20. Lagat min trasiga själ.
 21. Snällare mot mig själv.
 22. Förstår mitt beteende bättre.
 23. Jag kan säga nej mycket, mycket lättare.
 24. Jag ser mina fördelar.
 25. Jag är inte så hård mot mig själv.
 26. Jag ser mina styrkor.
 27. Jag ser mina svagheter och det är helt OK.

Vill du se fler resultat?